Великобритания: при достъп чрез браузър няма нарушение на авторски права

Във Великобритания,  в  решение по делото Public Relations Consultants Associations v. Newspaper Licencing Association  съдът  (UK Supreme Court) се произнася, че няма нарушение на авторските права при браузване.

Става дума за оценка на техническия процес на достъп до съдържание – гледане на защитени произведения в интернет, за което е необходимо определено възпроизвеждане. Съдът анализира приложимостта на директивата 2001/29/ЕО към  процеса на достъп   от страна на крайния потребител в интернет, цитира се рецитал 31

(31) Трябва да се поддържа справедлив баланс между правата и интересите на различните категории притежатели на права, както и на различните категории притежатели на права и ползватели на закриляни обекти. Съществуващите изключения и ограничения по отношение на правата, както са определени от държавите-членки, следва да бъдат преоценени с оглед новата електронна среда.

и  стига до извода, че гледането на съдържание (достъп чрез уеб браузър) на компютър  не е по-различно от гледане на защитени произведения по телевизора,  браузването не нарушава авторските права и не се изисква крайните потребители да имат предварително уредени права.

Решенията Meltwater  трябва да се следят, защото става дума за бъдещето на журналистиката онлайн.

В настоящото решение  се стига до извод за необходимост от преюдициално запитване към Съда (параграф 38).

Реакции в the Guardian

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s