Гърция: безпрецедентно

На 11 юни 2013 с акт на правителството, подписан от министър-председателя Самарас и приподписан от президента, се прекратява юридическото лице, осъществяващо обществената радио- и телевизионна дейност в Гърция (ЕРТ). То е изцяло държавна собственост.

В 22:53  е прекратено аналоговото и цифровото разпространение на телевизионната програма ERT3 , в  22:55  – на  ERT1, NET, VOULI, ERT HD and ERT World, след известно време се прекратява и ERT webTV.

Позицията на правителството се определя от преговорите с тройката   МВФ, ЕЦБ и  Европейска комисия за ЕС, които настояват за спешни мерки за изход от кризата, включително съкращаване на разходите в публичния сектор, включително освобождаване на 15 000 служители до края на 2014 г. Мерките се очаква да имат незабавен ефект.

Става дума за 300 милиона евро годишно и над 2500 служители, три национални тв програми и десетки регионални радиостанции. Има данни,  че 88 на сто от финансирането е от такса, заплащана със сметката за ток, в размер 4.3 евро месечно на домакинство.

От правна страна: правителството на Гърция има право да приема актове със законодателен характер, които  се внасят в парламента за одобрение. Прекратяването на ЕРТ става с такъв акт. Според различни източници двете партии от управляващата тройна коалиция са изненадани,  някои от министрите не са съгласни с мярката, така както (според медиите) са шокирани ЕРТ, гражданите, международните организации. Веднага реагира EBU.

Позицията на правителството е, че

 • ЕРТ има шест пъти повече служители от необходимото;
 • управлението и разходването на средства е непрозрачно;
 • ще се открие нова – вече обществена – агенция;
 • ще се намали рязко  финансовата тежест за гражданите.

Мярката е безпрецедентна, според първите реакции.  Първият въпрос е как е възможно прекратяване:  първичното право на ЕС предвижда всяка държава да има система от обществени радио и телевизия – вж Протокол 29 към ДЕС за системата на обществените радио и телевизия в ЕС.

Единственото възможно обяснение, което можеше да се очаква, следователно, е, че става дума за преход: закриване/откриване като реорганизационна мярка, а не за закриване на обществените радио и телевизия.

Дочакахме обяснение в този смисъл днес –  първо не от Гърция, а от Европейската комисия. Естествено ЕК е в двойна позиция – пази Договорите, но и изисква приемане на този пакет от мерки:   

 • не предписва на държавите как да организират обществените радио и телевизия, но потвърждава ролята на обществените радио и телевизия за свободата, плурализма и качеството и
 • приветства ангажимента на гръцкото правителство за учредяване на нов субект с важната роля на обществена медия, която да бъде и финансово устойчива.

Впоследствие и говорителят на правителството акцентира върху  временния характер на прекратяването. Гърция е опитвала частични мерки като намаляване на заплати, но е срещнала правни пречки, напр. колективният трудов договор не е допускал това – ако съдим от въпроси в ЕП към Европейската комисия през 2011 г.

Така или иначе правният акт  от 11 юни е приет  без обсъждане на политическо ниво и  в парламента, с обществените медии, без защита на аудиторията за преходния период. Според сайтовете прекратяването на разпространението  е осъществено с помощта на полицията. Журналистите от търговските медии изразяват солидарност в различни форми –  стачки, прекратяване на емисии и пр. Шок и солидарност са най –  често срещаните думи по темата. Телевизионна програма на ЕРТ може все пак да се гледа онлайн.

В коментари, вкл. за БНТ, гръцки  медийни експерти дават друго обяснение за  прекратяването на ЕРТ и на дейността:  Цензура. Опит за овладяване.

Не се забелязва  позиция на гръцкия регулатор.

Изводи могат да се правят по много линии – за свободата и за формите на натиск, за ЕС и  значението на Договорите,  за волята за  реформи в публичния сектор.

И отново: медиите не са просто бизнес, както ни убеждават често.

И отново: ако са на мястото си, обществените медии са съществен сегмент от информационния сектор. Затова Амстердамският протокол остава важна европейска защита на правото на информация.

 Репортаж на Ирина Недева

Посдледният концерт на оркестъра и хора на ERT

6 thoughts on “Гърция: безпрецедентно

 1. Veselin says:

  Локаут. Изглежда ми като правилен ход, предвид обстоятелствата.

 2. nellyo says:

  Не и за единствена обществена медия. Деформира баланса на източници на информация. Така мисля, бизнес оценката е само част от аргументацията.

 3. Veselin says:

  Ако са предложили съкращения и са били отказани от синдикатите, значи съвестта им е чиста.

 4. nellyo says:

  Ето пример откъде са минавали отношенията
  Комисията е казала – оправяйте се.

 5. Delian Delchev says:

  Прочетох протокол 29, но единственото нещо, което произлиза от него, е че АКО държавата реши да субсидира обществена медиа с радио разпръскване, с определени условия, това се счита за изключение от другите правила, например правилото за държавна помощ. Това което няма там е задължението държавата да финансира обществена медия, нито задължението да има такава. А от насочващият тук текст останах с това грешно впечатление. Тоест на този етап аз не мога да кажа че гръцкото правителство извършва нещо, което е в каквото и да е противоречие с европейските правила.

 6. nellyo says:

  Около Протокола има история, той е приет в трудно време за обществените медии, когато пазарът се либерализира и държавите се колебаят (по-точно в някои от държавите се повдига въпрос) има ли нужда да има такъв публичен сектор в радиото и телевизията.

  Протоколът фиксира необходимостта, задължението на държавите да поддържат обществени радио и тв + дефинира най-общо тяхната мисия. Задължението е потвърдено и в последващи актове на различни нива, напр. от ЕП.

  Заедно с това се приема още, че държавите имат компетентност да избират модел (структура, финансиране). Но без да нарушават определени изисквания, напр. произтичащи от конкурентното право.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s