Официален вестник на ЕС: правно действие на електронното издание

В Официален вестник на ЕС е публикувано съобщение, според което от 1 юли 2013 г.

в съответствие с Регламент No 216/2013 само електронното издание на Официален вестник на ЕС ще бъде автентично и ще има правно действие.

Ако поради непредвидени обстоятелства публикуването е невъзможно, ще е автентично печатното издание.

2 thoughts on “Официален вестник на ЕС: правно действие на електронното издание

 1. Пейо says:

  Това е от този тип малки промени във вселената, които може да се окажат със голямо значение. Нещата, които ми идват като изводи са:

  1. Формата, в която е обективизирана правната нормата, не само има отношение към автентичността, но и законодателя счита електронната форма, придружена с електронен подпис, за по-надеждна от хартията на печатното издание. Тъй като в електронната форма не личи да има процедурата за участие на минимум два органа за полагане на подпис и печат върху акта, ми е любопитно дали няма да се получат повече грешки. Което ме води до

  2. Начина на публикуване в електронна форма поражда правното действие на нормата – по отношение на лицата, във времето и пространството. Тъй като за публикацията е значим момента (деня) на публикуване се показва техническата слабост на регулацията на електронните документи, в която имаш технически начин да удостовериш цялостта на документа, но за датата на съществуването му разчиташ на датата вписана в него. Т.е. възможна е последваща подмяна в текста в изданието (и повторно подписване), при запазване на същата вписана дата. За това има техническо решение (timestamping), но законодателя, неясно защо, не желае да го възприеме.

  3. Електронната форма, все още се счита за ненадеждна. Регламентът въвежда промяната в една разпоредба, а с останалите се опитва да създаде правила за устойчивостта на съдържанието в електронна или печатна форма. Освен подразбиращата се ненадеждност на електронната среда за публикуване, това показва сериозните празноти в практиката за устойчиво запазване на електронни документи.

 2. nellyo says:

  Раздялата с етапа “Хартията носи правото” е толкова радикална, че няма да минем сега без празноти, а после – без рудименти.

  Не знам дали всяка празнота си има философия. Но проверимо е дали е предлагано техническото решение за датата, което впоследствие да е отпаднало, и ако да-защо.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: