Съд на ЕС: правото на бъдеш забравен| делото Google Spain

Съдът на ЕС  ще се произнася за пръв път по правото да бъдеш забравен в ЕС на примера на функционирането на Google. Става дума за делото пред Съда на ЕС  по преюдициално запитване във връзка със спора между испанския орган за защита на личните данни срещу Google Inc & Google Spain от 2010.

Стана известно заключението на Генералния адвокат. Накратко – доколкото  органът е настоявал за по-голям контрол на гражданите върху правомерно публикувани онлайн данни за тях – заключението е в полза на търсачката.

Казусът: лични данни на физическо лице  са публикувани през 1998 г. в два печатни броя на испански вестник, които впоследствие се публикуват отново в електронна версия, достъпна в интернет. Според лицето тази информация не следва повече да се показва в резултатите от търсенето, предоставяни от търсачката в интернет на Google, когато се извършва търсене по неговото собствено име, презиме и фамилия.

Въпросите към Съда са повече, но в частност се пита   дали   Директива 95/46 предполага  едно лице да може

да се обърне към търсачките, за да забрани индексирането на отнасяща се до него информация, публикувана на уеб страници на трети лица, изтъквайки своето желание тя да не бъде видяна от потребителите на интернет, ако счита, че тя може да му навреди, или желае тя да бъде забравена, макар и въпросната информация да е била публикувана правомерно от трети лица.

Не.

Генералният адвикат сочи, че след 1995 г. технологиите се променят и не трябва понятието администратор да се тълкува много широко, защото дори преподавател по европейско право, който чете решения на Съда, може в определен смисъл да се  разглежда като администратор (т.29). Почти всеки, който има на разположение смартфон или компютър,   извършва действия в интернет, към които е възможно да се приложи Директивата.(т.10)

Според ГА, правото да бъдеш забравен би засегнало основни права като свободата на изразяване и информация.

133. Поради особената сложност и трудност на групата основни права, които се разглеждат в настоящото дело, не е възможно да се обоснове даване на правно предимство на съответното физическо лице в рамките на Директивата чрез признаване на право да бъдеш забравен. […]

134. По-специално доставчиците на услуги за търсене в интернет не бива да бъдат нагърбвани с подобно задължение. Това би предизвикало накърняване на свободата на изразяване на мнение на издателя на уеб страницата […]. Подобно действие би се равнявало на цензура от страна на частноправен субект на публикуваното от издателя съдържание. Съвсем друго нещо   е задължението на държавата да предприеме действия, с които да осигури ефективно правно средство за защита срещу издател, накърняващ правото на личен живот, като в контекста на интернет този издател е издателят на уеб страницата.

135. Както посочва работната група по член 29, съществува възможност от вторичната отговорност на доставчиците на услуги за търсене в интернет съгласно националното право да произтекат задължения за блокиране на достъпа до уебсайтове на трети лица, на които има незаконно съдържание, като уеб страници, нарушаващи права на интелектуалната собственост или показващи клеветническа или криминална информация.

137. Поради тези причини предлагам на Съда да отговори  в смисъл, че правата на изтриване и блокиране на данни, предвидени om Директивата, не пораждат право да бъдеш забравен по смисъла на преюдициалното запитване.

Сега – в очакване на решението,  което не е задължително да споделя становището на ГА.

Tagged

One thought on “Съд на ЕС: правото на бъдеш забравен| делото Google Spain

  1. На една ръка разстояние says:

    Май, за да се постигне баланса ще трябва да НЕ се забранява /ГенА е прав/, а да се ‘брои’ и Плаща?!… Това е единствения начин, хем да се запази правото на интелектуално развитие и информираност на Обществото, хем да не се осуети, евенталната бъдеща забрана на филтриране.
    В замяна на недостатъчната защита, на ‘засегнатия’ трябва да се даде търговската възможност да бръкне лееекичко ‘в джоба’ на печелившия – все пак, заслугата за интереса към изданието.е и негова. И е справедливо, да ‘намаже’ и той!…
    Така, чрез тази на пръв поглед ‘недостатъчна и непряка’ индивидуална защита ще се осигури Сериозната Търговска Защита на интелект. собственост на Всички ‘автори’. Та, нали индивидуалният им интелект /акъл/ е родил интереса /или идеята/ към търговския продукт на ‘търговеца’ – в случая търсачката!… Ще броят и ще се отчитат. Ако не – Съд… Мда 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s