Съд на ЕС: UEFA и FIFA/Комисия

FIFA и UEFA  оспорват   факта, че всички срещи от съответните футболни първенства могат да представляват събитие с важно обществено значение.

  • По дело C‑201/11 P Union of European Football Associations (UEFA) иска отмяната на Решение на Общия съд, с което се потвърждава валидността на Решение на ЕК за одобряване на включването на цялото Европейско първенство по футбол на UEFA в националния списък на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
  •  По дело C‑204/11 P Fédération internationale de football association (FIFA) иска отмяната на Решение на Общия съд, с което се   потвърждава валидността на Решение на ЕК за включването на всички срещи, играни в рамките на Световното първенство на FIFA (наричано по-нататък „Световното първенство“), в националния списък на Кралство Белгия.
  • По дело C‑205/11 P FIFA иска отмяната на Решение на Общия съд, с което се потвърждава валидността на Решение на ЕК, одобряващо включването на цялото Световно първенство в националния списък на Обединеното кралство.

Съдът на ЕС потвърждава решенията на Общия съд.

В решенията си   Съдът най-напред напомня, че определянето от държава от ЕС на някои събития като събития от голямо значение за обществото ѝ и забраната за излъчването им на изключително основание представляват пречки пред свободното движение на услуги, свободата на установяване, свободната конкуренция и правото на собственост. Такива пречки обаче са обосновани с оглед целта за защита на правото на информация и осигуряване на широк достъп на обществеността до телевизионното излъчване на посочените събития. Ролята на Комисията в тази област е ограничена до проверка дали при упражняване на правото си преценка същите са спазили правото на Съюза.

Всички срещи от финала на Световната купа по футбол и на Европейското първенство по футбол нямат едно и също значение за обществеността, която следи с особено внимание решаващите срещи на най-добрите отбори, като тези от финала и полуфинала, и срещите, в които участва националният отбор. Следователно тези турнири трябва да се разглеждат като събития, принципно делими на различни срещи или етапи, които не винаги могат да се квалифицират като събитие от голямо значение.

Държавите   са длъжни да уведомят Комисията за причините, поради които считат, че финалът на Световната купа по футбол или на Европейското първенство по футбол представлява като цяло едно-единствено събитие от голямо значение за обществото им.

Според Съда ако ако последиците  върху свободното движение на услуги, свободната конкуренция и правото на собственост не надхвърлят последиците, до които неминуемо води квалифицирането на съответното събитие като събитие от голямо значение, не е необходимо изрично мотивиране на съвместимостта му с правото на Съюза.

При тези обстоятелства Съдът отхвърля изцяло жалбите на FIFA и UEFA.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s