Електронни книги: конкуренция в ЕС

През 2012 г. Европейската комисия приема предварителна оценка относно поведението на Hachette Livre SA (“Hachette”), HarperCollins Publishers Limited, HarperCollins Publishers, L.L.C. (“Harper Collins”), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG и Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (“Holtzbrinck/Macmillan”), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd, Simon & Schuster Digital Sales, Inc. (“Simon & Schuster”), както и Apple, Inc. (“Apple”) във връзка с продажбата на електронни книги.

В предварителната оценка Комисията изразява мнението, че  едновременното решение на четирите издателства и на Apple да минат от модел на търговия на едро към модел на представителство, като прилагат еднакви основни клаузи по цял свят, представлява съгласувана практика, имаща за цел да повиши цените на дребно на електронните книги или да направи невъзможно определянето по-ниски цени в ЕИП, в нарушение на правото на ЕС.

В отговор на опасенията на ЕК четирите издателства и Apple предлагат промени в практиките си

През декември 2012 ЕК с решение потвърди ангажиментите на четирите издателства. Целта е да не се допуска  да се ограничава, стеснява или възпрепятства способността на търговеца на дребно да определя, променя или намалява цената на дребно или да предлага отстъпки или промоции.

С решение от 25 юли 2013 към тях се присъединява  и Penguin.

Основните елементи на поетите от Penguin ангажименти.

За тези, които се интересуват от издателска дейност и  търговия с електронни книги – досието на случая.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s