Съвет на ЕС: за Националната програма за реформи – 2013 и Конвергентната програма

В Официалния вестник на ЕС:

Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България 2013 и Конвергентната програма за периода 2012 – 2016.

Датата е 9 юли 2013, текстът съответства на  Препоръката на ЕК за препоръка на Съвета от май 2013.

Препоръчват се действия в седем области за периода 2013 – 2014.

Между тях  например:

реформа във висшето образование,  електронно управление, независимост на съдебната система, независимост на регулаторите, контрол върху обществените поръчки.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s