Решение на Конституционния съд: има ли, няма ли несъвместимост

96 народни представители искат от Конституционния съд да установи настъпила на 14 юни 2013 г. несъвместимост с положението на народен представител на Делян Славчев Пеевски, поради изпълнение на друга държавна служба, и предсрочно прекратяване на пълномощията му на народен представител.

Ето и Решение № 7 от 08.10.2013 г. по конституционно дело № 16 от 2013 г., съдия докладчик Румен Ненков (по искане на деветдесет и шест народни представители от 42-ото Народно събрание за установяване на настъпила на 14 юни 2013 г. несъвместимост с положението на народен представител на Делян Славчев Пеевски, поради изпълнение на друга държавна служба, и предсрочно прекратяване на пълномощията му на народен представител):

ОТХВЪРЛЯ искането  за предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Делян Славчев Пеевски, избран с листата на Движението за права и свободи в 13-ти многомандатен избирателен район, на основание несъвместимост на положението му на народен представител с изпълнявана друга държавна служба – председател на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Според особеното мнение на петима от съдиите Пеевски е освободен като народен представител, освен което:

Когато народен представител приема да заеме друга държавна длъжност, освен министър, той поема и евентуалната неблагоприятна последица при освобождаване от длъжността да не може да бъде възстановен като народен представител.

Като реакция на решението Реформаторският блок внесе при президента  предложение за ново сезиране на Конституционния съд.  Търси се отговор на необсъдените и неотговорените въпроси за несъвместимост, включително: на какво точно законово основание Народното събрание предсрочно прекратява мандат на длъжност, за която има изчерпателно определени в закон основания за прекратяване на мандат. Или законите не се отнасят до НС и едно динамично мнозинство там може да прекратява всеки определен в закон мандат.

Досега  има случаи, в които парламентът си правеше  труда да променя закона, ако иска да прекрати законов мандат на конкретно лице. Сега практиките се обогатяват.

Президентът ще сезира КС, става ясно от негово изявление за медиите.

Според Благовест Пунев , съдия от КС с особено мнение по делото,   в решението по едно такова искане трябва да има два диспозитива – и относно   несъвместимостта между народен представител и съответната друга длъжност – в случая ръководител на ДАНС, и относно прекратяване на пълномощията на народен представител. Новите въпроси могат още да разширят обхвата на произнасянето.

В последното си решение КС отново се занимава с несъвместимост и се произнася, че няма несъвместимост във връзка с назначението за кратко на депутата Иван Иванов  като заместник-министър. Това решение е взето единодушно.

Подобно на Пунев, и бившият конституционен съдия Емилия Друмева заяви по  БНР, че потенциалът на Конституционния съд може и трябва да бъде използван повече.

По подразбиране:  потенциалът на един високо експертен, авторитетен и независим Конституционен съд.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s