Авторско право: ЕК открива консултация

Европейската комисия открива консултация за преразглеждане на правната рамка на авторското право в ЕС.

На сайта на ЕК е публикуван консултационен документ.

Консултацията следва съобщението на ЕК  за регулацията на съдържанието на единния цифров пазар в ЕС и стратегията за единен пазар на правата на интелектуална собственост в ЕС (IP/11/630).

Срокът на консултацията е 5 февруари 2014.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s