ЕСПЧ: право на достъп до обществена информация

На 28 ноември 2013 стана известно решението по делото Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirt­schaftlichen Grundbesitzes v. Austria.

Жалбоподател е австрийска неправителствена организация (OVESSG), която проучва влиянието на прехвърлянето на собствеността на земеделски земи и горски фондове. Във връзка с това изисква от публичната администрация в Тирол информация за извършените прехвърляния и получава отказ.

Искането към Съда в Страсбург е за установяване на нарушение по чл.10 ЕКПЧ – свобода на информацията – поради отказан достъп до обществена информация.

Австрия защитава тезата, че държавата няма позитивно задължение по чл.10 ЕКПЧ  да предоставя достъп.

Според Съда гражданите имат право да получават информация от обществен интерес. Не само медиите, обществените организации също могат да създават форуми за обществени дебати. В случая организацията изисква информация с цел анализ и коментари по законопроект.

Естествено в решението се обсъжда правото на достъп до информация в контекста на чл.10 ЕКПЧ.  Съдът се позовава на практиката си относно  взаимодействието между  институциите, които притежават информационен монопол,   и правото на достъп до информация в обществен интерес  (§ 41) ( Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary Youth Initiative for Human Rights v. Serbia).

Съдът приема, че съответната публична администрация (комисия) в Тирол притежава информационен монопол по отношение на решенията си. Отказът прави невъзможно за организацията OVESSG да проведе анализ и да участва ефективно в законодателния процес.

По тази причина отказът за предоставяне на информация е намеса, която не може да се приеме за необходима в едно демократично общество. Нарушение на чл. 10.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s