САЩ: NSA: два съдебни акта “като ден и нощ”

Едуард Сноудън заяви при разкритията си, че според него програмата за масово наблюдение  и следене  не би издържала контрол за конституционносъобразност.

Разкритията на Сноудън имат много ефекти, но през декември има интересно развитие  именно по линия на съдебния контрол. В дела “от Ню Йорк до Калифорния” се обсъжда съответствието на програмата на Националната агенция за сигурност (NSA) с Patriot Aсt и 4-тата поправка на Конституцията на САЩ.

Klayman v. Obama

Първото съдебно произнасяне по темата  е на  федералния  съдия Ричард Лайън   във Вашингтон. Американски граждани се обръщат към съда във връзка със събирането на метаданни за телефонните им разговори.  Съдията пише, че не може да си представи по-произволна инвазия в личния живот от това систематично и високотехнологично събиране на лични данни за практически всеки гражданин   без предварително съдебно разрешение. Разпорежда да се спре събирането на данни за съответните граждани, а събраните данни да се унищожат.

Позицията на федералния съдия е,  че в сравнение със световете, описани от Оруел, сега технологиите имат много по-големи възможности, всеки гражданин има телефон, а  войната с тероризма вече не е изключително основание, защото може да продължава практически безсрочно.

ACLU v. Clapper

Преди дни има и второ произнасяне, този път от федерален съдия Уйлям Поли в Ню Йорк, по искането на неправителствената правозащитна организация ACLU. Становището на съдията е, че  програмата на NSA за подслушване и следене е полезна и в съответствие с Конституцията:  атаката на на 11 септември 2001 показва “колко опасен и взаимосвързан е светът”,    Ал-Кайда  използва технологиите “срещу нас”, трябват ни данни, “за да съединим точките, свързващи терористите”. Той се позовава на решението на ВС на САЩ Смит срещу Мериленд от 1979 г., според което американците нямат  обосновано  очакване за защита на личния живот (reasonable expectation of privacy“) по отношение на метаданните, с които  търговски дружества (телефонни компании) разполагат.

Що се отнася до всеобхватността на следенето и събирането на метаданни, според съдията  това се налага по метологически съображения (“This blunt tool only works because it collects everything”).

За разлика от съдия Поли съдия Лайън смята, че решението Смит срещу Мериленд е отпреди ерата на мобилните телефони и вече не е адекватно на новите възможности за намеса в личния живот. Той изразява и сериозните си съмнения в ефективността на  всеобхватното следене и събиране на данни.

По оценка на експерти, двата съдебни акта са “като ден и нощ”, и двата ще бъдат обжалвани и се очаква случаят да бъде отнесен за разглеждане от Върховния съд на САЩ.

Успоредно със съдебния контрол в активна позиция са и засегнатите компании от информационната индустрия.  В открито писмо на  Apple, Google, Facebooк, Microsoft, Twitter, LinkedIn, Yahoo и AOL се настоява за нов баланс държава – граждани в областта на личните данни и защитата на личния живот.   Президентът Обама и вицепрезидентът Джо Байдън проведоха среща с представители на 15 високотехнологични компании, които са заявили, че масовото следене и подслушване подкопава доверието на техните потребители и са поискали от президента агресивна намеса за реформа на режима на подслушване и следене.

Скоро след това на сайта на Белия дом беше публикуван  докладът Свобода и сигурност в променящия се свят, който   съдържа 46 препоръки.

Самият Сноудън споделя в интервю, че смята мисията си за завършена, но междувременно разкритията продължават: обзорна статия в  The Guardian.

 

One thought on “САЩ: NSA: два съдебни акта “като ден и нощ”

  1. 123456 says:

    Почнат ли да разкриват след дадено време, кой е бил обект на следене без основание и нещата ще се наместят. Не е трудно за реализиране. Трудно е за признаване. 8Х

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s