За проекта на НК: забранили цензурата? Не само и не точно.

Научаваме се, че  за първи път в новия проект на НК е забранена цензурата.

Интересно. Какво ли е цензура. Оказва се, в проекта на НК дефиниция няма, но – изненада! – има две разпоредби, свързани със свободата на изразяване:

Ограничаване на правото на мнение

Чл. 192. Който противозаконно пречи на другиго да изразява своето мнение или своите възгледи, или да ги разпространява устно или писмено, чрез звук, изображение или по друг начин, както и онзи, който преследва другиго за изказано от него мнение или изразени възгледи, се наказва с лишаване от свобода до две години, с пробация или с глоба.

Цензура

Чл. 193. (1) Който противозаконно контролира или ограничава печатни произведения, публични изяви, спектакли или дейността на средство за масово осведомяване, се наказва с лишаване от свобода до три години, с пробация или с глоба.

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от длъжностно лице в нарушение на службата или на функцията му, наказанието е лишаване от свобода до четири години и лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1.

Провеждали са логиката на чл. 39 и 40 Конституцията. Две конституционни разпоредби – съответно две разпоредби от проекта на НК.  Но какво е съотношението между чл.39 и чл.40 от Конституцията и може ли по този начин да се предвиди отговорност съответно по двете конституционни разпоредби? – значи вече:

 • Да препятстваш  разпространяване на мнение ще  е ограничаване на правото на мнение. Но да препятстваш разпространяване на мнение в публични изяви не е ограничаване на правото на мнение.  То е цензура. Каквото препятстването на изразяването на мнение не е. Плакат – 192? Листовки  –  193. Рисунка – 192? Рисунка в книга – 193.  Рисунка в  kindle – зависи какво гледам.  Или?
 • Цензура е да контролираш противозаконно  печатно произведение (в Конституцията – печатно издание) , и  – отделно –   дейността на средство за масово осведомяванеПериодичното печатно издание   може да има дейност?  Но печатното произведение – не?  Дейности. Но не мрежи?  Или дейности на мрежи? Или? Вече гледахме Фидосиева  да дефинира медия  в Изборния кодекс.
 • Цензурата  дали се кумулира с ограничаването на правото на мнение? Ако заличиш абзац от интервюто на посланика на Германия във вестник – това какво е – цензура или ограничаване на правото на мнение  на посланика – или и двете?

Разпоредбите се намират  в глава Престъпления срещу мирогледа.

Мир-оглед?

Мир.

Мир велик, а спасение поджидает за углом.

2 thoughts on “За проекта на НК: забранили цензурата? Не само и не точно.

 1. Страхотни са и двете разпоредби.
  Съгласно първата аз, като университетски преподавател, ще нося наказателна отговорност, ако по време на упражнение прекъсна поток от глупости, извиращ от студент (препречване на изразяването на мнение). Пак в това ми качество ще нося пак наказатена отговорност, ако скъсам някого на изпит за казана от него глупост (преследване за изказано мнение). Пак аз, но в качеството би на обладател на блог, ще се окаже, че тъм препречил разпространението на мнение, ако изтрия неподходящ коментар от блога си или не го допусна въобще.
  Хвала на работната група по НК.

  По втората разпоредба: съгласно текста, ако цензурирам, ще отговарям. Ама само ако цензурирам “противозаконно”. Но тъй като закон за цензурата (все още) няма, всяко цензуриране (все още) ще е законно.
  А propos, да му мислят главните редактори и коректори в медиите – те според НК са “длъжностни лица” по смисъла на текста. Т.е., цензори.
  Хвала на работната група по НК.

 2. nellyo says:

  Както прилича на лоша шега, така и ще го приемат.
  Законите са пълни с лоши шеги.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s