За проекта на НК: становище на ВКС

Проектът за нов Наказателен кодекс  предизвика силен обществен отзвук и МС внесе промени преди внасянето му в Народното събрание. По – специално във връзка с дейността на медиите и журналистиката заслужават обсъждане ред предлагани решения като отпадналото за режима на фотографиране, но и още: порнографията, цензурата, защитата на интелектуалната собственост, защитата на класифицираната информация и др. И доколко е уместна техниката конституционни  разпоредби  от главата за основните права и задължения да се снабдяват по този начин с наказателни санкции.

Отвореното писмо на Съюза на съдиите, неправителствени организации и колеги проектът да не се внася в МС не беше зачетено. Много юристи  не се занимават активно с коментари на проекта поради убеждението си, че не следва да му се дава ход.

Становището на съдиите от Върховния касационен съд  – за разлика от  реакциите по отделни разпоредби –  представя оценката на колегията в пълнота от гледна точка на възприетите промени и проблемите, които биха възникнали при прилагането.  Съдиите правят уговорката, че няма да се произнасят по въпроси, които са единствено в компетентността на законодателната власт.

Според становището мотивите не отговарят на изискванията на Закона за нормативните актове:  потребността от изцяло нов НК не е надлежно обоснована. Няма проведен действителен публичен консултационен процес поради изключително кратките срокове.

По същество в становището се отправят множество критики, включително в посочените по-горе области, например съдиите пишат следното:

Некачествено са конструирани нормите за разгласяване на държавна и служебна тайна – предвид  субекта  и възможността за това да бъдат преследвани лица, чиято професионална цел е да запознават обществото с неблагополучия, свързани с цитираните тайни.

Противозаконно събиране или съхраняване на информация – чл. 417, ал. 1, т. 2 от проекта:  Така конструирана, разпоредбата застрашава събирането на сведения за корупционни практики. Особено внимателно трябва да се осмисли какво представлява специално техническо средство, създадено за негласно събиране на информация.

Вярно, че Румъния има нов НК, който влиза в сила от 1 януари. Вярно, че ЕК има препоръка за нов НК и към България. Но нов не е цел, цел е добър.

One thought on “За проекта на НК: становище на ВКС

 1. Протест

  Да спрем настъпващия тоталитаризъм! НЕ на новия Наказателен кодекс!
  22 март 2014 г. от 14:00 часа

  София: пред езерото Ариана:
  https://www.facebook.com/events/592602967498128

  Пловдив: пред общината (на копчетата):
  https://www.facebook.com/events/289592841194520

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s