Ходят ли европейците на кино

cinema Според  доклад на Европейската аудиовизуална обсерватория   посещението на кината в държавите от ЕС през 2013 намалява и достига второто най-ниско равнище от началото на века – 908 мил. продадени билети.

Спад има при четири от петте най-големи пазара:  Обединеното кралство (-4%), Франция (-5.3%), Германия (-4%) и Испания (-16%), само в  Италия  нараства (+6%).

България с 16.7 % ръст  е държавата с най-голямо увеличение на посещението на кино за 2013 г. в Европейския съюз.

Но: пазарният дял на българските филми е спаднал от 4.8% през 2012 до 0.6% през 2013 г. и по този показател  България е на последно място с Кипър (0.1%). На първо място остава Франция (33%), веднага след нея са Италия, Дания и Германия с близки стойности.

Делът на американските филми общо за ЕС  расте от 63% за 2012 на 68% за 2013.

И, разбира се,  в данните се включват и посещенията на граждани от други държави (така че заглавието не е съвсем точно).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: