Управление на интернет: позиция на ЕК

Европейската комисия публикува Съобщение COM(2014) 72 /4  за политиката на ЕС към интернет и управлението на мрежата.

Комисията предлага позицията си като основа на подхода на ЕС в бъдещите преговори за  управлението на интернет (Netmundial в Сао Паоло (април 2014),   Internet Governance Forum (август 2014)  и High Level ICANN meeting). Подходът ще бъде изработен с участието на Парламента и Съвета. Комисията призовава за прозрачност, отчетност и демократично участие в управлението на мрежата, за отворен интернет, за сигурност и стабилност.

Съобщението на ЕК беше предхождано от публична консултация за бъдещето на интернет.

Американската администрация приветства.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: