Италия, Google, отговорност за съдържание в YouTube

Делото срещу висши мениджъри на YouTube – Италия е завършило в тяхна полза.

Законодателят и първоинстанционният съд бяха на мнение, че се носи отговорност за видео, нарушаващо личната неприкосновеност на дете. Бяха издадени три присъди за лишаване от свобода за 6 месеца , условно.

Второинстанционният и Върховният съд са приложили Директивата за електронната търговия, в частта отговорност за хостинг.

Няма задължение за предварителен мониторинг: неотговорност на компанията и физическите лица, натоварени с управлението й.

Решението.

И в Испания в хода на делото Telecinco v YouTube се прилага Директивата за електронната търговия.

Не се признава твърдението на Telecinco, че YouTube носи редакционна отговорност като доставчик на медийна услуга. Съдът в Мадрид се позовава още на решенията  Sabam, C-360/10 и  Scarlet C-70/10  на Съда на ЕС, като приема, че отговорност за YouTube би била и против Хартата, и против посочената директива.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s