ЕСПЧ: свобода на изразяване v защита на доброто име

cover-customВ решението  Print Zeitungsverlag GmbH v. Austria  Съдът за правата на човека прилага стандартите за защита на личния живот по чл.8 ЕКПЧ, изведени в решенията Von Хановер (№ 2) и Axel Springer .

Особеността е в това, че стандартите   са приложени в казус, отнасящ се до засягане на доброто име. Смята се, че това е първият подобен случай в практиката на Съда.

В безплатен седмичник, издаван в Тирол, Австрия, е публикувана статия, цитираща анонимно писмо с твърдения за двама местни политици, които те намират за засягащи доброто им име. Съдът се произнася в тяхна полза, решението е потвърдено и издателят се обръща към Съда за правата на човека за установяване на  нарушение на чл.10 ЕКПЧ.

Съдът обсъжда баланса между правото на добро име и свободата на изразяване в следната поредност:

  • Представлява ли публикацията принос към обсъждане на въпрос от обществен интерес. Отговорът е положителен.
  • Известни ли са лицата на обществеността. Като председател на туристическата асоциация и съответно член на общинския съвет лицата са известни.
  • Предходна информация за лицата. Съдът приема, че преди публикацията няма предходни обвинения или данни за нарушения на лицата.
  • Mетод на събиране и проверка на достоверността на информацията. Издателят не твърди, че информацията е вярна, а че е вярно цитирана и безпристрастно представена. Австрийските съдилища смятат, че в този случай е необходимо по-обстойно аргументиране защо съществува преобладаващ обществен интерес от представяне на анонимни твърдения. ЕСПЧ вече е приемал – и това е казано изрично в решението – че  санкциониране на журналист за разпространение на твърдения на трети лица би увредило приноса на пресата към дебати от значим обществен интерес (Jersild v. Denmark, Thoma v. LuxembourgVerlagsgruppe News GmbH v. Austria).  Могат да се цитират и анонимни твърдения (Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH,  § 32), стига те да имат достатъчна фактическа основа. В случая Съдът приема, че  липсва достатъчна фактическа основа (контекст, предходни данни), поради което границите на допустимото отразяване са преминати.
  • Cъдържание, форма и последици. Публикацията се е отразила негативно върху живота и практикуването на професията на лицата.
  • Санкция. Наложената санкция от австрийския съд не е непропорционална.

Заключението на ЕСПЧ е, че няма нарушение на чл.10 Конвенцията.

Коментарите: решението е изненадващо и неочаквано зле аргументирано, необосновано прилага едни стандарти в друг контекст, не създава яснота относно стандартите на отговорната журналистика и приема за възможно една безпристрастна публикация по въпрос от значим обществен интерес да се санкционира.

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s