Изменение на ЗАПСП от март 2014. Не е последно.

През март 2014 беше обнародвано изменение на Закона за авторското право и сродните му права.

Засягат се уредбата на организациите за колективно управление на права, авторски права при музикални произведения с текст и музикалнодраматични произведения, сродни права на изпълнители и продуценти.

Организации за колективно управление с дейност по пар.42.2 ПЗР ЗАПСП без удостоверение или действащи извън обхвата на получената регистрация трябва да преустановят тази си дейност.

Дейността по промени, свързани с интелектуалната собственост, продължава. Според съобщение на ПРОФОН,  обсъждат се проблемни текстове  в проекта на Наказателния кодекс,  както и  проблемни текстове в  ЗАПСП. Работна  група е разгледала текстовете, свързани с престъпленията срещу права върху интелектуалната собственост в проекта на НК, внесен  от правителството на основата на становище, подготвено от името на ПРОФОН и БАМП от експертите на Арсис Консултинг.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s