Google, Viacom, YouTube

Google u Viacom са уредили седемгодишния си спор  през март.

Това е спорът, по който Viacom искаше един милиард долара.

Процесите за границите на DMCA бяха шумни, споразумението е отразено сравнително кратко, не се съобщават параметрите на постигнатото съгласие.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s