Достъп до документи в съдебен процес

 

 

The Guardian  е поискал  достъп до доклад, на който се е позовал свидетел в хода на съдебен процес.  В хода на самия процес докладът не е огласяван нито изцяло, нито частично.  Докладът е предоставен,  подобно предоставяне на достъп според медиите е прецедент.

Същественото е, че достъпът е разрешен не след произнасянето на решението, а още в хода на процеса. Според решението, с което съдията допуска достъпа,  гражданският контрол  е не само последващ – да  се видят основанията на решението, но и текущ – като  съдът преценява  дали общественият интерес от отворено правосъдие е надделяващ над риска да се засегнат законните интереси на други лица.

В решението NAB v Serco Ltd   се говори за справедливост, за отворено правосъдие, за граждански контрол (с препратки към предходна практика, R (Mohammed) v Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs [2011] QB 218 ) по забележителен начин: съдът дължи на страните справедливост – всеки трябва да може да се увери в това – ето защо всеки съд подлежи на обществена оценка – и така трябва да бъде – и всякакви изключения от този принцип  трябва да бъдат стриктно ограничени. Тъй като  малко граждани могат да упражняват контрол върху съдебния процесконтрол се извършва от страна на медиите, вестниците или телевизията, действащи от името на  гражданите. Без ангажимента на независими медии действието на принципа на отвореното правосъдие ще бъде непоправимо ограничено.

Честити държавите с такива съдии.

One thought on “Достъп до документи в съдебен процес

  1. БГ says:

    Браво! А тук има административни съдии, които смятат, че Обществен интерес се представлява Единствено от прокурора. И не допускат гражданин ‘поради липса на правен интерес’?! А прокурорът не си мърда пръста.
    А тия даже и позволяват на медиите да надничат в документите, касаещо Обществото… Ние сме Ферма. По Оруел.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s