Aereo пред Върховния съд на САЩ

На 22 април 2014 Върховният съд на САЩ започна изслушванията по делото American Broadcasting Companies, Inc. v. Aereo.

От изхода му зависи как ще се гледа телевизия. Технологията, която развива Aereo (малки индивидуални антени за  програмите, разпространявани наземно)  е възможна алтернатива.

Решението има значение за:

  • (1) традиционните телевизииAereo не плаща: твърди и Апелативният съд се съгласява, че става дума за индивидуално ползване. Според записа на изслушванията през първия ден  съдия Робъртс изрично пита (стр.31): Има ли технологична причина за  десет хиляди антени? Не може ли с една? Не ги ли използвате  специално за заобикаляне на закона? И съдия Скалия: Но въпросът е има ли някаква друга причина да го правите по този начин, освен за да не нарушавате авторското право?
  • (2) кабелните оператори, които сега доставят тв програми до аудиторията, като плащат на телевизиите (макар телевизиите да твърдят, че тези такси са малък дял от техните приходи).

Коментират се двата възможни изхода. Разисква се какво може да се очаква от членовете на ВС  според досегашната им практика.

Наричат Aereo  cable killer . В България сега мултиплексите трябва да вземат предвид кабелните оператори,  но и едните, и другите трябва да вземат предвид технологиите, които идват.

Медиите разказваха, че по време на война за цени  на преноса  между  CBS  и  Time Warner Cable  три милиона абонати  на кабелната компания мигрирали към алтернативни доставчици и когато войната свършила, забравили да се върнат.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s