Свободата на изразяване онлайн и офлайн

Съветът на ЕС прие Ръководни правила относно свободата на изразяване онлайн и офлайн.

Правилата изясняват международните стандарти относно свободата на изразяване. Предвиждат се ангажименти на ЕС и практически средства за утвърждаване на свободата на изразяване в ЕС.

В Приложение са посочени примери за нарушение на стандартите като враждебна реч, ограничения на медийния плурализъм, липса на независимост на медийните регулатори, ограничения на свободата на изразяване с цел защита на авторски права и др.

Всяко ограничение на свободата на изразяване трябва да съответства на определени изисквания  – в т.20 се предлага тест, подобен на теста за пропорционалност, използван от Съда за правата на човека.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s