Правото да бъдеш забравен – Google се готви за прилагане

За прилагане на решението Google Spain се изисква компаниите да започнат изрично да извършват оценка на баланса между свободата на изразяване и правото на защита на личните данни и зачитане на личния живот.

Google оповести   (основи на) механизъм  за премахване на резултати от търсене, съответна на това решение. Г-жа Рединг, ЕК,   приветства стъпката – според нея  сега вече става ясно, че страховете за трудностите в практическата реализация са били необосновани.

Но трудности има. Index on Censorship посочва, че  частни организации ще арбитрират достъпа до публична информация и  напомня, че позицията на Съда се различава от заключението на Генералния адвокат.

Пейо Попов коментира  серия  важни въпроси в блога си –  Правото да бъдеш забравен, релизация и ефекти.

Какво е обоснована и пропроционална намеса в личния живот Съдът вече е обсъждал,  например в решенията Комисия/ Bavarian Lager или по повод публикуване на информация за бенефициерите по европейски програми – по съединени дела C‑92/09 и C‑93/09: правата по чл.7 и 8 от Хартата могат да бъдат ограничавани при определени условия:

[50]  член 52, параграф 1 от Хартата допуска налагането на ограничения при упражняването на права като прогласените в членове 7 и 8 от нея, ако тези ограничения са предвидени в закон, зачитат основното съдържание на посочените права и свободи и при спазване на принципа на пропорционалност са необходими и действително отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора.

 Google са създали 7-членна комисия – имената са авторитетни и известни.

  • Bits | NYT  публикува коментар.
  • Също  PanGloss:  дали механизмът на Google напълно покрива обхвата на случаите, предвидени в директивата и решението.
  • Inforrm също с днешна дата: между кои точно права трябва да се извършва балансиране и правилен ли е прочитът на решението от страна на Google, още по темата

 

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s