ЕК: Политиката по отношение на интернет и управлението му

Европейската комисия прие Съобщение COM/2014/072 final  Политиката по отношение на интернет и управлението му.  Ролята на Европа за определяне на бъдещото управление на интернет.

В Съобщението се предлагат основните положения за обща европейска концепция за управлението на интернет.

Европейската комисия смята, че институциите на ЕС и държавите от ЕС се нуждаят от обща концепция за бъдещия модел за управление на интернет. Комисията планира да представи през 2015 г. доклад по ключовите моменти в тази област.

Заключението:  Интернет следва да остане единна, общодостъпна, свободна и цялостна мрежа от мрежи, за която са в сила същите закони и стандарти, които се прилагат в други области на нашето ежедневие. Управлението на интернет следва да се основава на всеобхватен, прозрачен и отговорен модел за участието на различните заинтересовани страни, без това да засяга регулаторната намеса, която може да бъде предприета с оглед на определени цели от обществен интерес — например за да се гарантира спазването на правата на човека, основните свободи и демократичните ценности, както и езиковото и културното многообразие и грижите за уязвимите лица. Безопасната, сигурна, стабилна и устойчива архитектура представлява основата за доверието на потребителите на интернет. В същото време трябва да се поддържа иновационният потенциал на интернет с пълноценното участие на европейската интернет икономика въз основа на укрепен единен цифров пазар, свързан с останалия свят. Това изисква внимателно, но стриктно управление.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s