КЗК: сделката Халпени – Ирена Кръстева

Комисията за защита на конкуренцията се е произнесла по уведомление, съгласно което   “Медия Мейкър Лимитид“ (Media Maker Limited) – Ирландия има намерение да придобие контрол върху следните дружества: „Телеграф“ ЕООД, „Монитор“ ЕООД, „Политика Днес“ ЕООД, „Компакт – Меридиан“ ЕООД, „Експрес БГ“ ЕАД, „Пресмаркет“ ЕООД и „Издателска къща Борба“ АД.

“Медия Мейкър Лимитид“ (Media Maker Limited) – Ирландия е еднолично дружество с ограничена отговорност, чийто капитал се притежава изцяло от физическото лице Патрик Халпени. Дружеството стана известно с това, че е вписано два дни преди да се огласи публично сделката за придобиване на вестниците на Ирена Кръстева – Пеевски.

КЗК установява, че придобиването на 100 % от капитала на „Телеграф“ ЕООД , „Монитор“ ЕООД, „Политика Днес“ ЕООД, „Компакт – Меридиан“ ЕООД , „Експрес БГ“ ЕАД  и „Пресмаркет“ ЕООД, както и на 50% от капитала на „Издателска къща Борба“ АД  от страна на господин Патрик Халпени (ирландски гражданин) чрез “Медия Мейкър Лимитид“, Ирландия не представлява концентрация между предприятия, тъй като той (физическо лице) не контролира други предприятия и не осъществява стопанска дейност.

Текстът на решението –  №697/27 май 2014 

вж и Ирландец на хоризонта

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: