Съд на ЕС: цифровизиране и принтиране в университетска библиотека

Стана известно заключението на Генералния адвокат N. JÄÄSKINEN по дело C‑117/13 Technische Universität Darmstadt срещу Eugen Ulmer KG.

Делото е по преюдициално запитване в областта на авторското право и е свързано с произведения в цифров вид в общодостъпни библиотеки.

Преюдициалните въпроси на Bundesgerichtshof (Федерален съд, Германия) са свързани с общодостъпна библиотека и се отнасят до тълкуването на понятието „произведение, което „подлежи на условия за покупка или лицензия“, до цифровизирането на произведения, притежавани от библиотеките, и до въпроса дали ползвателите могат не само да ползват (четат) цифровизираните произведения, но също и да ги отпечатват върху хартия и да ги съхраняват върху USB устройства.

Спорът

TU Darmstadt стопанисва общодостъпна библиотека. В помещенията на библиотеката са създадени електронни читателски места, чрез които той предоставя на разположение произведения от библиотечния фонд, включително една книга, издадена от Eugen Ulmer KG.

ТU Darmstadt цифровизира тази книга с цел да я предостави на разположение чрез електронните читателски места, като ползвателите могат изцяло или отчасти да отпечатат произведението върху хартия или да го съхранят върху USB устройство и да го изнесат от библиотеката.

Може ли библиотеката да цифровизира произведенията и да ги предоставя чрез терминалите си? Може ли читателите да принтират? А да изнасят произведенията в цифров вид?

Заключението – според ГА:

Директива 2001/29  допуска държавите  да предоставят на учрежденията правото да цифровизират произведенията, които са част от тяхната колекция, когато това е необходимо за целите на предоставянето на тези произведения на публично разположение чрез специализирани терминали.

Използването на закриляни произведения — например литературни, музикални или кинематографични произведения — чрез специализирани терминали  – като акт на възприемане посредством непосредствено четене, слушане или гледане, трябва  да се осъществи в помещенията на библиотеката.

При съхраняване на произведението върху USB устройства  става въпрос  за създаването от ползвателя на цифрово копие за лично ползване. 

Анализът, свързан с отпечатването върху хартия,  следва същата логика.

Следователно в съответствие с член 5, параграф 3, буква н) от Директива 2001/29, не се позволява на ползвателите на специализирани терминали да отпечатват върху хартия или да съхраняват върху USB устройства предоставените им на разположение чрез тези терминали произведения.

При все това обаче, ГА добавя, че както ползвателите на библиотеки могат да фотокопират страниците от налични във фонда физически произведения, а библиотеките да позволяват това,  така ползвателят може да отпечатва страници от цифрови копия на произведение, а библиотеката може да го позволява. За разлика от цифровите копия, съхранени върху USB устройства, да се позволи отпечатването не е  нова възможност в сравнение с библиотека, в която няма специализирани терминали.

В очакване на решението на Съда.

Tagged ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s