ЕСПЧ: видеозаписи и неприкосновеност на личния живот

Фотографиране, филмиране, записване.

Важни теми за медиите – важни и в светлината на проекта за нов Наказателен кодекс.

Съдът за правата на човека действа от години за създаване на стандарти в тази област. С променлив успех понякога, съдейки по сагата Von Hannover  и Print Zeitungsverlag.

Стана известно решението по делото De la Flor Cabrera v Spain (10764/09), което се отнася до видеозаписи и защитата на правото на лична неприкосновеност.

Гражданинът Кабрера е ударен от кола, докато се разхожда  с велосипед. След инцидента Кабрера завежда граждански иск за обезщетение срещу водача и твърди, че вследствие на инцидента има посттравматично стресово разстройство и страх от подобни дейности. По време на процеса застрахователната компания предоставя като доказателство видеозапис, който показва Кабрера да кара мотоциклет. Клиповете са записани без знанието на лицето от частни детективи, наети от застрахователя. Кабрера получава обезщетение, но по-малко от исканото и завежда граждански иск за вреди срещу застрахователното дружество за нарушение на правото му на личен живот. След като губи делото, се обръща към Съда в Страсбург, като твърди нарушение на чл.8 Конвенцията (право на неприкосновеност на личния живот).

Съдът напомня, че личен живот няма изчерпателно определение, но във всички случаи става дума за информация, която едно лице е разумно да очаква, че не може да бъде публикувана без негово съгласие. Публикуването на снимка и на видеозапис е намеса.[30]

Нещо повече, самото заснемане е намеса и лицето има право на контрол върху такива актове, тъй като в противен случай образът може да бъде използван в бъдеще. Това е изяснено в решението Reklos Davourlis v Greece: заснемането е самостоятелно нарушение. [31]

Държавата има задължение не само да се въздържа от намеса в личния живот на гражданите, но и активно да съдейства  за защита на правото им на личен живот по отношение на трети лица. Естеството на действията на държавата и изборът на мерки са в зоната на преценка на държавата. [32-34]

В конкретния случай намесата се състои в а)заснемане и б) предоставяне на видеозаписа на съда по гражданско дело. Съдът трябва да прецени дали при липса на публично разпространение решението на националния съд е в нарушение на чл.8.

Съдът взема предвид, че

1. Правото на личен живот не е неограничено право, то може да бъде ограничавано в защита на други конституционни права или интереси.

2. Лицето е било на обществено място. [37]

3. Заснемането е законно, от агенция с разрешение за такава дейност, вписана в съответен регистър.

4. Видеозаписи и доклади на частни детективи се допускат като доказателство в съдебен процес според испанския ГПК. [39]

5. Снимките са направени с цел и са използвани единствено като доказателство пред съда.[35]

6. Налице е оправдан обществен интерес от справедлив съдебен процес. Записаните изображения са били предназначени да представят пред съда доказателство, че Кабрера е способен и след инцидента да управлява моторни превозни средства, обратно на собствените му твърдения пред съда, и извън това не са обсъждани обстоятелства от частен характер. [40]

И с оглед зоната на национална преценка решението е, че  намесата в правото на неприкосновеност на личния живот не е несъразмерна с оглед на изискванията на член 8 от Конвенцията и не е налице нарушение на тази разпоредба от Конвенцията. [42]

Решението Cabrera  показва

 •  как според ЕСПЧ се действа  при балансиране на   право на лична неприкосновеност и интереса от  справедливо правосъдие;
 • при какви обстоятелства намесата е допустима – но   при  законно събиране на информация.  В български условия   при наличието на 339а НК ситуацията е различна. Други решения  на ЕСПЧ  съдържат повече ориентири, относими към нея.
Tagged

3 thoughts on “ЕСПЧ: видеозаписи и неприкосновеност на личния живот

 1. А ако се снима на обществено място, но целта не е да се ползва заснетото като доказателство в съда?

  Ако съдът отсъди, че снимането на обществени места е незаконно (когато не може да се докаже, че това е направено за да се защити обществения интерес – например с цел справедлив процес), това би направило престъпници всички туристи снимащи снимки на обществени места, журналистите няма да могат да си вършат работата…

  Чл. 339а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, произвежда, използва, продава или държи специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

  Какво значи „негласно събиране на информация“? Ако снимам с фотоапарат или мобилен телефон това „негласно“ ли е? Мобилният телефон и фотоапаратът „специално техническо средство“ ли са? А ако имам включен диктофон или мобилен телефон (в режим на „запис на звук“) в джоба си, това „специално техническо средство“ ли е и извършва ли се по този начин „негласно събиране на информация“?

  А ако мобилния телефон не е настроен да възпроизвежда звук имитиращ фотоапарат при извършване на заснемането, това „негласно събиране на информация“ ли е?

  А в случая когато разследващи журналисти използват срита камера, тези журналисти „абсолютни престъпници“ ли са и следва ли да дойдат съответните държавни органи, да им щракнат белезниците и да им наредят „Долу на земята, на колене“, защото са абсолютни престъпници?

  Според решение на съда, за което писах в тази статия от моя блог, гражданите имат право да снимат на обществено място, без да се изисква разрешение от лицата. Освен това, „чрез полицейската забрана са били нарушени правата ѝ да получава и разпространява информация като гражданин“.

  Тоест според българския съд, правото за получаване и разпространяване на информация има приоритет над член 32, ал. 2 от Конституцията на Република България.

  Чл. 32.
  (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
  (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

  Обърнете внимание на „освен в предвидените от закона случаи“. Според моето тълкуване на закона, тези предвидени случаи са снимането на обществено място (Чл. 13. от Закона за авторското право и сродните му права).

 2. nellyo says:

  Обществено място е важно обстоятелство. Но този конкретен постинг е за конкретно решение, в което акцентът не е върху обществено място, а върху интереса от справедливо правосъдие.

  За “предвидените в закон случаи” – има разпоредби в различни закони – от Закона за движение по пътищата до Закона за частната охранителна дейност.
  Аз лично смятам, че ЗАПСП няма общо с предвидените в закон случаи по чл.32.2 Конституцията и неприкосновеността на личната сфера.

  Съдия Таралански е написал интересно решение. Има какво да се каже по него, но отмяната споделям.

 3. Притеснява ме този текст от решението на съда:

  Основание за такива ограничения би имало, ако жалбоподателят беше фотографирал частни лица в частен имот или на публично място, извършващи всяка незабранена със закон частна дейност т.е. правомерни правни или фактически действия, които не са свързани с реда на държавното управление, а изцяло с личната сфера (личния живот, включващ приятелски, интимни и роднински връзки) на фотографираните лица.

  Например ако един турист снима забележителности в града, където има хора, които извършват незабранена от закона частна дейност (която не е свързана с реда на държавното управление, а е изцяло в личната сфера (личния живот, включващ приятелски, интимни и роднински връзки) на фотографираните лица), това значи ли, че туристът се превръща във фототерорист и следва да бъде пребит от полицията (при оказване на съпротива разбира се) и тикнат в затвора за нарушаване на Конституцията?

  Ако репортер прави репортаж и в кадъра попадат „спазващи закона граждани“, операторът нарушава ли закона?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s