Aereo загуби във ВС на САЩ

Днес има две ключови решения на ВС на САЩ, едното е за Aereo.

Важно решение – засяга кабелни оператори, облачни технологии, препредаване на програми – бъдещето на телевизията и повече, бъдещето на технологиите.

Върховният съд (6:3) реши, че с разпространяването на тв програми Aereo извършва нарушение. От двете интерпретации (на компанията – че с индивидуалните антени става дума за лично ползване и на телевизиите – че има използване без разрешение на носителя на права) съдът дава предимство на телевизиите, а разпространението разглежда като аналогично на кабелното разпространение.

Този път Aereo не успя. Първите коментари от компанията са, че ще продължат с иновативните технологии. За последиците 

Печелят телевизиите, които твърдяха, че Aereo печели незаконно от бизнеса със съдържание. Те ще могат   да продават права на кабелните мрежи, както преди.

Решението


*

В сравнителен план решението може да се свърже с решението на Съда на ЕС по дело  C‑607/11 ITV Broadcasting  по  преюдициално запитване

дали понятието „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29 трябва се тълкува в смисъл, че обхваща препредаване на включени в наземно телевизионно излъчване произведения,

–        което е извършвано от организация, различна от първоначалния оператор,

–        посредством интернет връзка на разположение на абонатите на тази организация, които могат да приемат това препредаване, като се свържат с нейния сървър,

–        като се има предвид, че тези абонати се намират в зоната на приемане на посоченото наземно телевизионно излъчване и могат на законно основание да приемат сигнала му на телевизионен приемник.

 Решението:

Понятието „публично разгласяване“  трябва се тълкува в смисъл, че обхваща препредаване на включени в наземно телевизионно излъчване произведения,

–        което е извършвано от организация, различна от първоначалния оператор,

–        посредством интернет връзка на разположение на абонатите на тази организация, които могат да приемат това препредаване, като се свържат с нейния сървър,

–        въпреки че тези абонати се намират в зоната на приемане на посоченото наземно телевизионно излъчване и могат на законно основание да приемат сигнала му на телевизионен приемник.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s