Интелектуална собственост: план за действие на ЕС

В Официален вестник:

Съобщение на ЕК  “Към обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС”.

Съобщението започва с твърдение за съществуващ консенсус, който ЕК има намерение да обновява:

Съобщението се съсредоточава върху прилагането на правата на интелектуална собственост. То има за цел да надгради консенсусната позиция, че политиката за упражняване на ПИС трябва да бъде съсредоточена върху борбата срещу нарушенията   с търговско измерение, които нанасят най-големи щети. Намерението е да бъдат предложени нови инструменти за упражняване на ПИС, като например подходът „следвай парите“, който е насочен към лишаване на нарушителите в търговско отношение от приходните потоци, подтикнали ги към подобни дейности.

По-нататък ЕК очертава дейности, които има намерение да извършва за защита и борба с нарушенията.

Допълнително:

  • Съобщение на ЕК за стратегия за защита на правата на ИС в трети страни
  • SWD за защита на правата на ИС в трети страни

One thought on “Интелектуална собственост: план за действие на ЕС

  1. Редовен читател says:

    Махане на предварителния страх – НК отговорността! И нещата ще се преобърнат сами.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s