ЗЕС след обявяването на директива 2006/24 за невалидна

Една седмица след обявяването на Директива 2006/24 за невалидна  омбудсманът Константин Пенчев е сезирал Конституционния съд   с искане да се обявят за противоконституционни   текстове от ЗЕС, които регламентират събирането на трафични данни.

Медиапул има становището на ВКС по конституционно дело 8/2014.  Според  съдиите  въведените възможности за достъп до личната кореспонденция на интернет потребителите са “безусловни, всеобхватни и постоянни, което положение е конституционно нетърпимо”.

Връзка към публикацията на Борис Митов  – в очакване на решението на КС.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s