Франция: финансиране на телевизията: решения на CSA

Френският регулатор за аудиовизия  CSA отказва да издаде разрешения за преобразуването на три платени телевизионни програми в безплатни.

Съветът отговаря отрицателно на  искането на:

  • TF1   – за новинарската програма LCI,
  • M6  –  за културната програма Paris Premiere,
  • Canal+  – за програмата за документални филми  Planete+.

Решението е интересно от гледна точка на използваните бизнес модели и тяхната ефективност. Телевизиите са предпочели да преминат от финансиране чрез абонамент към финансиране чрез реклама, но регулаторът е отказал да разреши – с различни мотиви. Оценката му се основава на икономически и неикономически съображения (качество и плурализъм). 

Решенията

Подобни решения се основават на  пазарен анализ. За има  анализ, трябва да се събира иформация. Към темата за ролята и функциите на медийния регулатор.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s