Обединено кралство: обществена телевизия: оценка на въздействието

Обществената телевизия в Обединеното кралство работи за предоставяне на  качествено съдържание срещу общественото финансиране (best value for money). И обосновава политиката си към отделните услуги в съответствие с тази цел, като се провежда  предварителна оценка (Public Value Test), включително оценка за въздействието върху пазара (Market Impact Assessment (MIA).

ВВС предлага  да се прекрати разпространението на ВВС3 чрез спектър и програмата да се разпространява онлайн, BBC iPlayer  да се промени и да предоставя не само catch-up, но и друго съдържание.

За да бъдат одобрени промените, днес ВВС Trust обявява началото на предварителната оценка (PVT).

 Pегулаторът е обявил обществена консултация за оценката на въздействието върху пазара (MIA).

Като говорим за бъдещето на обществените медии.

Tagged ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: