Чрез достоверност към прогрес

book-coverКачеството на журналистиката включва и достоверност на информацията. Как да проверяваме фактите и да не подвеждаме аудиторията. Въпросът  е важен – особено при бързата информация в цифрова среда.

За установяване на действителните факти работят екипи към известни сайтове като  PolitiFact, FactCheck.org,  Snopes.com [Urban Legends Reference Pages].

Колумбийският университет работи по проект Еmergent [Real-Time Rumor Tracker].

Фалшивите новини у нас също чакат майстора си.  Колкото повече тези методи и техники се познават и  възприемат, толкова по-добре за журналистиката, за медиите u  за хората.

В помощ на журналистите и на тези, които биха се заели да проверяват фактите  – The Verification Handbook.

Разговорът има и друго измерение.  Google периодично усъвършенства алгоритъма за присъждане  на ранг на сайтовете – и в момента се обсъжда даване на ранг не толкова според популярността (свързаност с висококачествени сайтове), а според достоверността (Knowledge-Based Trust score).

Проблемите са много,  но с помощта и на Google:  чрез  качествена онлайн журналистика – към напредък в PageRank-a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s