Дефиницията за британски филм

В Обединеното кралство закон определя какво е местен филм  – culturally British – с помощта на точкова система, т.нар. културен тест. Вземат се предвид съдържанието, героите, езика, значението за британската култура (творчество, културно наследство, многообразие), мястото и участниците в производството. Културният тест е основа за предприемане на благоприятни мерки към филмовата индустрия – при прилагане на културния тест филми под определен праг   не се ползват от мерките.

В началото на 2015 са внесени промени в дефиницията, например разширява се приложното поле на мерките към лица от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (квалифицирани лица). От българска гледна точка промяната е позитивна и културно съществена.

Европейски измерения на културата. Към темата кого и как засяга членството в ЕС.

За сравнение – български филм (Закон за филмовата индустрия, Приложение 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s