Русия, ЕС и въпросът за пропагандата

Baltic-StatesВ България програмата РТР Планета се приема свободно.

В Литва  – вече не.  Медийният регулатор на Литва – Комисия за радиото и телевизията – взе решение да прекрати временно разпространението на програмата на територията на Литва. Решението влиза в сила днес, 13 април 2015 г.

Причината, посочена в съобщението на регулатора, е враждебна реч. И по-рано регулаторът е вземал решения за ограничаване на достъпа до отделни предавания, за които е констатирал насърчаване на омраза и настроения в полза на  военна намеса в работите на суверенна държава, както и    разпространение на манипулативна информация – но сега решението се отнася до цялата програма.

Решението на литовския регулатор е интересно от политическа, правна и техническа гледна точка.

Политически  – Литва се противопоставя, впрочем не за пръв път, на пропаганда, която идва от Русия и нарушава закона. И през предходни години има решения на литовския регулатор срещу РТР Планета и НТВ Мир  за пропаганда, насочена главно към  рускоезичното население в трите прибалтийски държави. Подобни решения са вземани и в Латвия през 2014 г. за временно ограничение на разпространението на програмите  Россия РТР  и РТР Планета, някои са издържали и съдебна проверка  (напр. Decision 95/2014).

Технически решението на регулатора означава да се спре препредаването. Литва няма източна граница с Русия, от запад граничи с Калининградска област.  Сателитното разпространение  в Литва се осъществява от компанията  Viasat, част от Modern Times Group, регистрирана в Швеция.  Всички кабелни оператори в Литва са прекратявали разпространението.  Според литовски медии Viasat е единствената компания, която не се е съобразила  с предишни ограничителни решения на регулатора. Аргументите на Viasat са били, че изпълняват договор с изправен техен клиент  и че  Viasat  като шведска компания не е длъжна да се съобразява с решенията на литовския регулатор, а с правото на ЕС.

Решението на регулатора е за прекратяване на препредаването | rebroadcasting, не се споменава изрично за мерки по отношение на достъпа онлайн. Външният министър на Литва е изразил съжаление, че забраната не е ефективна мярка срещу  пропагандните руски медии.

Юридически регулаторът може да задължи доставчиците под собствената си юрисдикция да спрат препредаване на определена програма. Както си вижда от цитираното съдебно решение, в Латвия са провеждани срещи с асоциациите на доставчиците, за да се обсъди и техническата изпълнимост на решението да се прекрати достъпа до отделни предавания.

Сега решението е  по отношение на цяла програма. Програмата РТР Планета  е произведена и се предоставя за разпространение  от ВГТРК, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания –  руската държавна  компания за радио и телевизия, която произвежда и предоставя за разпространение Россия 1, Россия 2, Россия Культура, Россия 24/Вести, както и “международната версия на Россия 1” – РТР Планета. Важно за разказа е, че според съобщението на литовския регулатор  програмата е регистрирана за разпространение в Швеция. Защо е важно – отговор дава Директивата за аудиовизуални медийни услуги: враждебната реч е основание за изключение от свободата на препредаване на програми в ЕС.

Член 3

1.  Държавите-членки гарантират свобода на приемането и не ограничават препредаването на тяхна територия на аудиовизуални медийни услуги от други държави-членки на основания, които попадат в областите, координирани от настоящата директива.

2.  По отношение на телевизионното разпространение държавите-членки могат временно да се ползват от дерогация от параграф 1, ако са изпълнени следните условия:

 • а) телевизионно разпространение, идващо от друга държава-членка, открито, сериозно и тежко нарушава член 27 (защита на децата) и/или член 6 (подбуждане към ненавист);
 • б) през предшестващите 12 месеца телевизионният оператор е нарушил разпоредбата/ите, посочена/и в буква а), най-малко в два предишни случая;

 • в) съответната държава-членка е уведомила писмено телевизионния оператор и Комисията за твърдените нарушения и за мерките, които възнамерява да предприеме, ако подобно нарушение възникне отново;

 • г) консултациите с излъчващата държава-членка и Комисията не са довели до приемливо уреждане в рамките на 15 дни от уведомлението, предвидено в буква в), а твърдяното нарушение продължава.

Комисията в срок от два месеца след уведомяването за взетите мерки от държавата, взема решение относно това дали мерките са съвместими с правото на Съюза. Ако тя реши, че не са, от държавата  ще се изисква спешно да прекрати съответните мерки.

Литовският медиен регулатор  е изпълнил предвидената в директивата процедура и е уведомил лицето, което носи редакционна отговорност за програмата, шведския регулатор и ЕК. След изтичане на срока, в който според директивата се търси споразумение, решението на Литва влиза в сила. То е за три месеца, но срокът може да бъде продължаван. Говорител на Viasat е заявил, че ще се съобрази с решението  на регулатора. В същото време годишният доклад на MTG за 2014, оповестен преди дни,  очертава сложен период за компанията  в Русия:  новият медиен закон ограничава  чуждата собственост до 20 на сто и забранява  рекламата в платената телевизия.  MTG разпространява повече от десет свои програми в Русия, обявява намерение да пусне нови платени канали в Русия и към момента притежава близо 40 на сто от регистрираната в Делауер  СТС Медия, оперираща в Русия.   В същата компания 25 на сто притежава Национална медийна група  – частен  медиен холдинг, чийто борд има решение да се оглави от Алина Кабаева.

Ако  се върнем към началото:   руската пропаганда  работи не само в Прибалтика.  Британският регулатор вече е санкционирал за нарушения в отделни предавания  Russia Today UK, която  има пет часа собствена програма и в останалото време предава RT, основна пропагандна  програма на Кремъл. В момента има сигнали за нови нарушения.  Вън от всяко съмнение пропагандата е и тук, да се надяваме, че политически, технически и юридически сме готови за нея.

Tagged

7 thoughts on “Русия, ЕС и въпросът за пропагандата

 1. Майло says:

  Нека поразровим този сюжет! “Пропагандата” не е измислена вчера, нито има изолирано отношение към “украинския казус” или руската външна политика.
  Като демократичен човек, най-много ме плаши цензурата, независимо колко оправдана изглежда в контекста на актуални събития. “Хибридна война”? Come on! Нашите евро-атлантически партньори да не би да не пропагандират усилено пътя, който сме избрали?
  Демокрацията е гласуване “за” и “против”. Дори да не ми харесва, предпочитам противното мнение да звучи. Днес ще затворя “чуждата уста”, утре ще затворят моята… Страшничко си е…
  Няма “правилна теза”! Няма “чиста раса”! Осъзнайте се!
  Не гледам “Алфа”, но ако я затворят, ще страдам за изгубения медиен глас. Чакай бре, сега се сещам, че това може да стане със същата доктрина – “реч на омразата”!

  * “… От човеколюбиви чувства Аурелиано изпитваше вечение към либералното становище относно правата на незаконнородените деца, но все пак не проумяваше как се стига до тая крайност да се води война за неща, които не може да се пипнат с ръка”…
  Габриел Гарсия Маркес, “Сто години самота”

  * “… Вол се връзва за рогата, а човек – за езика – каза насмешливо Илийчо Любопитният…
  Иван Вазов, “Под игото”

  Действително, вратите са измислени, за да бъдат затваряни. С особено отношение, обаче, трябва да се прилага този инструмент в медийната регулация. Плурализмът на мнения е в основата на демокрацията. Няма информиран избор без информация. Ако някой смята да ми я смила и поднася топла като закуска, предоставям му правото да вземе решението вместо мен. Оттеглям се! 😉 (туй последното – за драматизъм).

  Ей, пък помните ли що рече Вазовия чорбаджи Юрдан: “Комуто не се харесва тука, нека върви в Московията… Нам си е добре… – тъй, де – добре му било на човека – “Бунтуват се! Против кого?… Ние сме били толкова стотин години под сянката на султановия трон и добруваха и дедите ни, и бащите ни, па и унуците ни по-добро няма да намелят… Да си събираме ума в главата, че дявол ще ни вземе…”. Wow! Отношението към чорбаджи Юрдан и децата ще го схванат.
  “Хибридна война” означава, че има официална гледна точка и предателска гледна точка: “Кто не скачет тот москаль!” Really?

  Само казвам, че в този казус има повече политика, отколкото журналистически стандарти. Не съм ли прав?

 2. nellyo says:

  Руската пропаганда е факт. Понякога попадам на RT, обработват здраво.

  България направи избор: координатната система са ценностите на ЕС по Договорите: и никое слово не е защитено безусловно. Например против мира и териториалната цялост. При това дори вътре в ЕС свободата на препредаване може да бъде ограничавана, медийната директива допуска. Дори вътре – да не говорим за трета държава. Впрочем руските програми се регистрират вътре. Или пропагандата намира някоя ТВ7.

  А самата Русия ще си прави собствен интернет, за да се пази от империалистическата пропаганда.

 3. Майло says:

  За руската пропаганда – не споря – гледал съм новините по ОРТ-1 – дефицитът е огромен. Не съм сигурен, обаче, че либералният свят успява да гарантира плурализма, за да легнем на тази пейка. Оставям настрана Дженифър Псаки, въпреки, че е малко несправедливо (САЩ са друга бира), но се замислям за Улфкоте от Франкфуртер Алгемайне. Що рече човекът? Не знам дали е вярно, но е притеснително…
  Сещам се и за дискусия в Обединеното Кралство отпреди няколко месеца, в която гражданите настояваха за разследване, по повод въвличането на държавата в “coalition of willing” (Iraq), основана на политическа и медийна дезинформация. На топа на устата беше лейбъристът и “специален представител в Близкия изток” (май вече не е).

  Притеснява ме собствено китайският рефлекс на ограничаване на свободата на словото, с цел недопускане на “вражеско влияние”. Отново ли ще стигнем до периода на нелегално слушане на “свободна …” и “гласът на …”?

  Къде е разликата? Министерство на информацията ще правим ли?

  Това последното е провокация, разбира се. 🙂

 4. nellyo says:

  *
  “Крим е наш”?
  Плурализъм на гледни точки?
  Не мисля.

 5. Майло says:

  дам… но пък и няма смисъл да търсим плурализъм в патриотичните вълни на мощната национална пропагандна машина.
  Основната ми теза е в това, че такава машина действа и в “демократичния свят”, който, по мнението на журналистката Калина Андропова, се превръща в тоталитарен свят, камуфлиран като “свободен”.
  Дали не е опасно, противопоставяйки се на руската пропагандна машина да пропуснем да бъдем достатъчно критични към собствената медийна действителност. Знам, че авторът в този блог няма да намали личната си чувствителност, но виждам как едно събитие покрива и прикрива друго. По-силната болка притъпява по-слабата, а в политически и медиен план това се прави с произведени шумни скандали, чиято функция е да фокусират вниманието и пренасочат обществената енергия в празен коловоз.

  В един работен документ за екипа на ЕК, озаглавен “Плурализмът на медиите в страните-членки на ЕС” от 2007 г. се казва:

  “Според нашите възгледи, осигуряването на медиен плурализъм предполага наличието на всички мерки, които дават достъп на гражданите до различни информационни източници, мнения, гласове и др., за да формират своето мнение без излишно влияние на една доминираща сила.”

  Това дали не е достатъчно основание да запазим всички гледни точки?

 6. nellyo says:

  А моята основна теза е, че КГБ-измът не е съвместим с ценностите на ЕС, чл.2 ДЕС.

  Андролова е наречена Андропова – сигурно не случайно – Андропов като шеф на КГБ громеше запада и империалистическата диверсия, изгони Солженицин, заточи Сахаров и напълни психиатриите с другомислещи.

 7. Майло says:

  Капитулирам пред чл. 2 ДЕС!
  Трябва само да го пазим, разбираме и зачитаме.

  Да видим дали ще ни дойде до главата темата на материала. В Обединеното кралство обсъждат “black spider memos”, а ние – “записките на портиера на КТБ”! :-)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s