Свободата на изразяване през 2014 – доклад на Freedom House

Freedom House публикува поредния си доклад за състоянието на свободата на изразяване.

Констатирани са глобални негативни   тенденции.

Състоянието на свободата на изразяване в България за 2014 е представено кратко, като се акцентира върху

  • значението на правото на достъп до информация и тенденцията към нарастране на броя на отказите;
  • платената журналистика особено по време на кампании;
  • враждебна реч, насочена към малцинствата и бежанците и Сидеров поименно;
  • феноменът Пеевски поименно – де факто собственик на медии и причина за продължителен протест;
  • непоносимост на властта към критика, акции за сплашване срещу журналисти, инцидентите с журналисти;
  • плурализъм, но застрашена независимост на обществените БНТ и БНР;
  • концентрацията като основен проблем, дефицит на правила за прозрачност на собствеността, НБМГ   поименно –   контролира  печатни издания, разпространението на печатни издания  и онлайн платформи;  субсидиране на групата чрез депозити на държавни дружества в определена банка;
  • нарастваща роля на държавата за финансирането на медиите и ефектите от това – несигурност, натиск, нарушени стандарти;
  • социалните медии играят   ключова роля за антиправителствени протести през годината.

България остава частично свободна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s