Класация на университетите 2015 : право, политически науки, медии

Класацията QS World University Rankings  2015 е вече онлайн.

Класацията (една от класациите) информира за най-добрите университети в света в   отделните  предметни области

За право  води Харвард.

1 99.8
United States
2 96.7
United Kingdom
3 96.0
United Kingdom
4 93.7
United States
5 92.2
United States
6 90.7
United States
7 90.3
United Kingdom
8 89.4
Australia
9 87.9
United States
10 86.9
United States
11 86.5
United Kingdom

 

И за политически науки води Харвард.

1 94.7
United States
2 93.0
United States
3 92.9
United Kingdom
4 92.1
United Kingdom
5 91.6
France
6 89.2
United Kingdom
7 88.9
Australia
8 88.8
United States
9 87.6
United States
10 85.2
United States

 

За комуникация и медии води USC.

1 96.1
United States
2 95.3
United States
3 92.4
United States
4 91.4
United States
5 90.9
United Kingdom
6 89.4
United States
7 89.2
United States
8 88.9
Netherlands
9 88.4
United States
10 85.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s