ЕК представи стратегия за единен цифров пазар

На 6 май 2015 ЕК представи Стратегия за единен цифров пазар за Европа (Digital Single Market (DSM) Strategy).

Срок – края на 2016.

Стратегията предвижда 16 мерки в три области (три стълба).  Стълбовете са   условни, по-добре мерките трябва да се разглеждат конкретно: всяка от тях има потенциал да доведе до големи промени, ако бъде реализирана на практика. Защото засега това са предложения на Комисията. Медиите наричат приемането на стратегията catch-up ход и предвиждат трудности със Съвета.

При обявяването им Ансип, заместник-председател на ЕК, напомни, че предложенията  са в дневния ред още от времето, когато той е бил премиер на Естония. Та надеждата е каквото е станало възможно в Естония по времето на премиерството на Ансип (2005–2011) и  (2011–2014),   да  стане възможно в ЕС по време на вицепремиерството на Ансип.

 • правила за улесняване на трансграничната електронна търговия – хармонизирани правила на ЕС относно договорите и защитата на потребителите при покупки в интернет, антитръстови мерки в сектора на електронната търговия в Европейския съюз;
 •  премахване на неоправданото блокиране на географски принцип ;
 •  модернизирано и по-европейско законодателството в областта на авторското право: до края на 2015 г. ще бъдат представени законодателни предложения, с които се цели да се намалят различията между националните правни режими в областта на авторското право и да се осигури по-широк онлайн достъп до  културно съдържание онлайн  и  засилване на правоприлагането срещу нарушения с търговски мащаб на правата върху интелектуална собственост;
 •  преглед на Директивата за спътниковото излъчване и кабелното препредаване по въпроса  дали нейният обхват трябва да бъде разширен с включването в него на онлайн излъчването
 •  режими на ДДС, електронна регистрация и плащания при онлайн продажби.
 • реформа на правилата на ЕС за телекомуникациите – в частност относно радиочестотния спектър  на национално и наднационално равнище; създаване на стимули за инвестиции във високоскоростен широколентов интернет;
 • привеждане на рамката за аудиовизуални медийни услуги към изискванията на цифровото време и новите бизнес модели за разпространение на съдържание;
 • анализ  на онлайн платформите (търсачките, социалните медии, онлайн магазините за приложения и др.) на пазара, ценовите политики, как тези платформи използват получената информация, отношенията между платформите и доставчиците и популяризирането на техните собствени услуги в ущърб на конкурентите, доколкото тези въпроси вече не са включени в обхвата на правото в областта на конкуренцията. Комисията също така ще проучи най-ефективните начини за борба с незаконното съдържание в интернет;
 • анализ на сигурността при работа с лични данни, анализ на  Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации; киберсигурност в областта на технологиите и решенията за онлайн сигурност на мрежата.
 • Европейска инициатива за свободен поток на данни“ и  Европейската инициатива за изчисления „в облак“, която обхваща сертифицирането на услуги „в облак“
 • стандарти и оперативна съвместимост в области от ключово значение за цифровия единен пазар, като например електронното здравеопазване, планирането в областта на транспорта или енергетиката (интелигентно измерване);
 • приобщаващо цифрово общество, в което гражданите разполагат с подходящите умения, за да се възползват от възможностите на интернет и да увеличат шансовете си за намиране на работа.
 • електронно управление  – свързване на  търговските регистри в цяла Европа, правителствата вече няма да отправят множество искания за една и съща информация, когато вече могат да използват информацията, с която разполагат – принципа „само веднъж“.

Съобщение за пресата

COM(2015) 192 final  A Digital Single Market Strategy for Europe

SWD(2015) 100 final  A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence

Реакциите са различни – по-скоро в рамките на предпазливия оптимизъм. Мерките са окачествявани като твърде общи, твърде закъснели, твърде недостатъчни или твърде рискови, някои елементи се разчитат като лобистки, други – като неработещи, трети – като проблематични.

Опасенията са противоположни и често взаимноизключващи се: от ЕС се очаква премахване на бариерите – но не без правила – но не с правила в полза на едни или други икономически субекти.

Един пример – реакцията на филмовата индустрия  като доказателство, че дяволът е в детайла. Авторскоправната реформа, отговорността на посредниците, ревизията на медийната директива, личните данни онлайн:  голямото обсъждане едва сега започва.

2 thoughts on “ЕК представи стратегия за единен цифров пазар

 1. yovko says:

  Лично на мен ми се иска да гледам с оптимизъм. Най-малкото заради доброто съвпадение на обстоятелства – моментът, в който проблемите вече не търпят отлагане, и отговорността за това да бъде споделена от модерен лидер с реален опит като Ансип.

  Европа изостава много с технологичната си революция – някак не би имала добро бъдеще, ако продължи да бъде предимно follower и консуматор в тази област.

 2. nellyo says:

  И аз това казвам. Който го е направил в малка Естония, да даде енергия на Съюза, дано.

  Но –
  а. съпротивата на държавите
  б. натискът на лобистите

  тук няма да са в естонски мащаби.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s