БНР: “тези данни ни карат да не губим повече време”: най-добре

Колкото и малки да са стъпките, обещани от Радослав Янкулов в  концепцията   му, озаглавена Малки стъпки към големи промени, месеци преди края на мандата  има обещаване на стъпки, противопоставяне на хората в радиото   и намаляваща аудитория.   

Анализите и оптимизирането се обещават трета година:

  •  Ръководството още през май 2013 г. поема ангажимент за функционален анализ  на звената, взаимодействията им и връзката дейности – финансиране, за да се извърши оптимизиране на структурите, позициите и длъжностните характеристики на заетите в БНР.

Времето минава, Иво Тодоров е програмен директор, Васил Чобанов е шеф на Хоризонт. Появява се идеята за олекотяване на програмите, “много се говори по това радио”, предаването на Катя Лещанска изчезва и не го възстановяват, Деконструкция е подпряна с Конструкция, а Васил Чобанов престава да е шеф на Хоризонт.

  • През 2015 г.  анализи и оптимизиране продължават да липсват – няма и атестиране, няма и основа за намаляването на разходите за персонала. Ръководството поема ангажимент: независим външен одит от специализирана компания за анализ на трудовия процес по отношение необходимост, заетост, натовареност – оптимизиране на структурите на БНР –  система за оценка на труда и атестиране на служителите в радиото.

Времето минава, хората в радиото са разделени на протестиращи и контрапротестиращи, напрежения има и между програмите;  според ръководството вината е  на журналистите  – и те се сочат като виновни публично:  защото имало високи   хонорари – сякаш разпределението е метеорологично явление, а не е извършвано по време на мандата на същото това ръководство.

  • На 29 юни 2015 г. на  сайта на радиото се появява поредното съобщение за намерения – ще бъдат прецизирани правилата и критериите, по които се определят и изплащат хонорарите в БНР; продължаваме активно да работим за въвеждане на механизми за атестация на служителите и обвързването на резултатите от атестирането с разпределянето на средствата за възнаграждения, както и с кариерното израстване и развитие на работещите в БНР;  ще трябва да се свикат общи събрания, на които да бъдат избрани колегите, които ще участват в Програмния съвет на БНР;  ще е ясна и по-ефективната система за реализиране на проекта „Евранет плюс“;   ще бъдат разработени в краткосрочен план и стъпки за подобряване организацията и ефективността на работата в БНР.

Констатациите са тревожни:  “за последните месеци БНР отстъпва на други две радиостанции в ефира. Пазарният дял на програма „Хоризонт“ е намалял със 7%, два пъти е спаднал средния рейтинг, а 3% по-малко са слушателите – от 14% през януари на 11,2% през април.  Тези данни ни карат да не губим повече време и да вземем съответните мерки, както по отношение на програмите, така и за да оптимизираме дейността на Програмна дирекция “, казва  директорът Янкулов.

Според ръководството  не се наблюдава качествено планиране и координация на националните и регионални програми, налице е неефикасност при изпълнение на процедурите за управление на европейските проекти, електронното и информационно обслужване на медията, няма нужното съдействие за обновяване на програмните схеми на „Хоризонт”, „Хр. Ботев”, „Радио България“, както и ясно изразени, и програмно мотивирани „летни схеми” в ефирните програми, налице е и слабо популяризиране на резултатите от социологическите изследвания, както  и ефективното им използване за подобряване на програмното звучене на медията.

Няма съмнение, че съобщението от 29 юни 2015 е вид  самооценка. Ръководството признава кризата и регистрира опит  да се освободи от отговорност с едно отстраняване на програмен директор  “по взаимно съгласие” и назначаване на негово място на магистър по Публична администрация.

Негативната самооценка и негативната оценка на аудиторията променят ситуацията наистина: “тези данни ни карат да не губим повече време”, казва ръководството. Най-добре, стига толкова.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s