Директива за аудиовизуалните медийни услуги: обществена консултация (Медийна рамка за 21-ви век)

#AVMSD2016 – това е новината. Ревизия на медийната  директива през 2016.

Медийна рамка за 21-ви век  е заглавието на  съобщението за консултацията.

Европейската комисия открива обществена консултация за ревизия на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.

Как в цифровата епоха можем да подобрим съществуващите правила на ЕС за телевизия и предоставянето по заявка на аудио-визуални медийни услуги? Как по най-добрия начин да защитим децата и другите зрители, да подпомогнем европейските  произведения, да стимулираме богатството на културното си многообразие, да насърчим достъпа до информация и да регулираме рекламите в аудио-визуалната онлайн среда? Европейската комисия задава тези и други въпроси на зрителите и заинтересованите страни (участници в пазара, обществени и потребителски организации) в нова обществена консултация с цел да предложи през 2016 г. преглед на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ).

Ето и въпросите от сайта на ЕК:

Обществена консултация във връзка с Директива 2010/13/ЕС относно аудиовизуалните медийни услуги – Медийна рамка за XXI век

Срок 30 септември 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s