Мерки на Литва срещу RTR Planeta: съвместими с правото на ЕС

В България програмата RTR Planeta  се приема свободно.

В Литва  – не.  През април Медийният регулатор на Литва – Комисия за радиото и телевизията – взе решение да прекрати временно разпространението на програмата на територията на Литва.   След среща   и последвал  обмен със службите на Комисията относно националната процедура, довела до приемането на решението за спирането на разпространението, литовските власти информират службите на Комисията за развитието на отношенията с доставчика на медийната услуга.

Литовските власти изтъкват редица изявления, които биха могли да се считат за насочени към създаване на напрежение и насилие между руснаци, рускоезичните украинци и останалата част от украинското население. Твърдения, съдържащи се в програмата,   може да се разглеждат като подбуждане на напрежение и насилие между руснаците и украинците, но и срещу държавите от ЕС и НАТО. 

Член 3 (2) от Директивата за аудиовизуални медийни услуги предвижда оценка на нарушението от страна на съответната държава,  за да се установи дали нарушението е открито, сериозно и тежко. Като се има предвид, че изявленията, направени по време на тези предавания,  са свързани с текуща военна конфронтация с участието на Русия; че Литва има доста голямо рускоезично  малцинство, което изглежда да е адресат на RTR Planeta; и че предвид историята на Литва като част от Съветския съюз  би могло да възникне напрежение в Литва по тази тема, налице е  открито, сериозно и тежко нарушение на член 6 от Директивата (подбуждане към ненавист).

Налице е следователно едно от двете основания за ограничаване на свободата на препредаване в ЕС.

Мерките на Литва са съвместими с правото на ЕС – това е изводът в  новото решение на ЕК от 10 юли 2015, което може да се види на сайта на Комисията.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s