Медийни законопроекти: какво предлага БСП

На дневен ред са три медийни законопроекта – за изменение на Закона за радиото и телевизията.

Първият е с вносители Полина Карастоянова и др. Институционален. 554-01-123

Вторият е с вносители Стефан Данаилов, Янаки Стоилов и депутати от БСП. 554-01-132

Третият  не е внесен по предвидения ред – само се знае, че работна група в Министерството на културата се занимава с финансирането на обществените медии. Не е ясно в каква дълбочина на въпроса   групата има мандат да навлезе, но вариантите са два – или технически съгласувания и “отстраняване на сухи клони”, както казва ЕК, или проект по същество – мисия, принцип, източници, прозрачност и отчетност,  контрол ex ante u ex post – както си е редно. За този проект – толкова.

Проектът на Полина Карастоянова

отразява  разговора за обновяването на регулатора. Проектът съдържа една разпоредба – правилото, че указът на Президента и решението на НС при обновяването на двете квоти, се заличава.

През 2010 г. ГЕРБ се занима с регулаторите – след като Тройната коалиция беше минала през законите да формира нови състави (КРС – три дни преди парламентарните избори). Тогава ЗРТ е изменен по особена формула. Квотата на президента се обновява през три години, а квотата на парламента – през две. Защо стъпката е различна и защо квотата на парламента не се обновява също през три години, остава неясно.

Досега стъпката на обновяване за двете квоти беше с еднаква продължителност и  нямаше проблем мандатите на  новите членове от двете квоти да влизат в сила едновременно.

Занапред началото на мандатите от двете квоти няма да е съгласувано.

Проектът на БСП

е по-интересен. Той очертава областта на вълненията на БСП за общото благо в регулирания от ЗРТ предмет. Те са в седем области:

1. Принципи на радио- и телевизионната дейност.  Предлаганото изменение в чл. 17 е (основно) в интерес на доставчиците. То либерализира ограниченията в т.нар. тъмно време.

2. Квота за продукциите, създадени от независими продуценти. Предлаганото изменение в чл.19а.2 е (основно) в интерес на продуцентите и цели да промени баланса с доставчиците, които ще са длъжни да включват нови произведения до три години от създаването им.

3. Съвет за електронни медии. Променя се профилът на кандидатите – според БСП, изменение в чл. 25,  вече не са нужни членове на СЕМ с опит в електронните съобщения и икономиката, а само в журналистиката и правото. Те могат да бъдат и консултанти на регулираните доставчици – предлага се да отпадне правната пречка. Предлаганото изменение е в интерес на все по-пълното размиване между бизнеса и регулацията, както и в интерес на предполагаемите консултанти (и не мисля, че става дума за Пеевски).

4. Фонд Радио и телевизия. По някакви причини се заличава споменаването му.

5. Сила на звука. Предлага се на законово ниво принцип, който в момента е въведен на регулаторно ниво.

6. Правомощия на СЕМ в областта на авторското право – заличават се. В мотивите се казва, че СЕМ няма капацитет по въпроса.

7. Седмата голяма тема е рекламата. Тя заслужава отделно и специално внимание. Предложенията са в интерес на рекламния сектор.

Продуценти, реклама, право, консултанти,  СЕМ – това вълнува лявата БСП спешно.  В каква посока ще се развие този интерес – предстои да видим.

Междувременно

в последния час

на сайта на НС  се е появил нов ЗИД на ЗРТ от депутати от  БСП, 554-01-136

Новият законопроект на БСП

показва известно развитие: две от темите са отпаднали (4 и 6), а 2 и 3 са преработени.

Степента на откровеност е намаляла. Уважаемите депутати няма да настояват новите членове на СЕМ да са експерти само от областта на журналистиката и правото и няма да посягат на правната пречка за консултантите, само намаляват срока на ограничението след изтичане на мандата.  Днес се иска кандидатите за член на СЕМ да нямат друго гражданство, както и опитът им да бъде поне пет години.

Но пък исканията в интерес на продуцентите са се видоизменили: вече не става дума за включване в програмите, а за достатъчно средства за нови български произведения, които се разпространяват не по-късно от пет години от създаването им.

СЕМ ще продължава да се радва на правомощия в областта на авторското право.

Фонд Радио и телевизия не се заличава. Засега.

И рекламата все така е важна за БСП – и днес, поради което  съвкупността от предложения относно рекламата ще е предмет на отделно разглеждане.

*

От вносителите – депутатката Марияна Бояджиева пред БНР, първите 17 минути. Разказва какво тя мисли, че е внесла – или може би какво би искала хората да мислят, че е внесла.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s