Трансгранично предоставяне на платена телевизия в ЕС

Европейската комисия изпрати изложение на възраженията си до Sky UK и шест големи филмови компании в САЩ: Disney, NBCUniversal, Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox и Warner Bros. С изложението си ЕК информира за предварителното си становище, че всяка една от филмовите компании е подписала със SkyUK  двустранни споразумения, въвеждащи договорни ограничения, които пречат на Sky UK да предоставят на потребителите в ЕС платени телевизионни услуги, достъпни в Обединеното кралство и Ирландия. Без тези ограничения, Sky UK ще бъде свободна да решава на базата на търговски съображения дали да предостави платени телевизионни услуги за такива потребители.

Ако предварителното становище на Комисията се потвърди, всяка от компаниите ще е нарушила правилата на ЕС за защита на конкуренцията, които забраняват антиконкурентни споразумения.
Според ЕК европейските потребители искат да гледат платени телевизионни канали по свой избор независимо от това къде живеят или пътуват в ЕС. Сега те не могат да направят това.
Комисията продължава да разглежда трансграничния достъп до платени телевизионни услуги в други държави от ЕС по повод договори на Canal Plus /Франция, Sky Italia /Италия, Sky Deutschland /Германия и DTS/ Испания.

Съдът на ЕС се произнесе по Premier League / Мърфи (C-403/08 и C-429/08), че определени разпоредби, предотвратяващи предоставянето на предавания на потребителите извън лицензираната територия елиминират конкуренцията и разделят пазара в съответствие с националните граници.

Като част от своята стратегия за единен цифров пазар  Комисията също иска да гарантира, че потребителите, които купуват онлайн съдържание като филми и музика, няма да бъдат ограничавани в зависимост от националните граници.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s