Цифров дневен ред за Европа: обществени консултации

На 30 септември 2015 завърши  на   консултацията, свързана с предстоящата ревизия на Директива 2010/13/ЕС относно аудиовизуалните медийни услуги – Медийна рамка за XXI век.

Но продължават още седем консултации, които имат значение за изпълнение на стратегията за единен цифров пазар в ЕС:

Дейността на ЕК е в съответствие с  инициативата за постоянна оценка за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (Regulatory Fitness and Performance, REFIT) – за което е приета и специална  програма на Комисията.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: