ЕСПЧ: принцът на Монако и личният живот на публичните фигури

Голямата камара на Европейския съд по правата на човека единодушно потвърди решението на Съда по делото Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France (40454/07) , че има нарушение на член 10 от Европейската конвенция за правата на човека по повод публикуването на статия за дете на принца на Монако. ЕСПЧ приема, че раждането на дете на принца на Монако в контекста на монархията е безспорно обстоятелство от обществен интерес и че френските съдилища не са успели да правилно да балансират две права – правото на тайна на личния живот и свободата на изразяване.
През 2005 г. френското списание Paris Match оповестява, че принцът на Монако е станал наскоро баща. Принц Алберт завежда дело за намеса в личната сфера и нарушение срещу правото му на личен живот. Съдът определя обезщетение от 50 000 евро и изисква от списанието да публикува съобщение за решението на корицата си. Междувременно принц Алберт потвърждава, че е баща на детето.

ЕСПЧ приема, че има нарушение на чл.10 ЕКПЧ, свобода на изразяване. Раждането на детето е значимо събитие за гражданите на Монако, фактите са вярно отразени, а и съществуването на такова събитие вече е било разкрито в The Daily Mail и другаде преди публикацията в Paris Match.

По искане на френското правителство делото е отнесено в Голямата камара. Правителството твърди, че лични или семейни отношения, бременност, болест, хирургически операции, религиозни убеждения и др.  са обстоятелства, попадащи в обхвата на понятието личен живот и в случая защитата на неприкосновеността на личния живот има превес над свободата на изразяване.

Съдът отбелязва, че понятието за личен живот няма изчерпателно определение,  публичните фигури имат по-нисък праг на защита и медиите имат задължението да разпространяват информация и идеи по всички въпроси от обществен интерес. В този случай няма съмнение,  че публикацията разглежда въпрос от обществен интерес. Макар доводите, представени от правителството на Франция по отношение на защитата на личния живот на принца са принципно справедливи, те не могат да се считат за достатъчни, за да оправдае намесата в свободата на медиите. Френските съдилища не са постигнали разумен баланс и пропорционалност между мерките за ограничаване на свободата на изразяване и преследваната легитимна цел.
Нарушение на член 10 от ЕКПЧ.

Интересен момент е също, че в решението се обсъжда публикуване на снимки, на които е принцът – направени са от майката на детето – самото заснемане очевидно е със съгласието на принца –  част от снимките са вече публикувани – но липсва съгласие за предоставянето им на медиите. Съдът приема, че  – щом са публикувани – макар и в други държави – те не са повече конфиденциални.

Решението на ЕСПЧ от 2014

Решението на Голямата камара от ноември 2015

Webcast

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s