ЕС: ревизията на правната рамка на защитата на данните

На 18 декември 2015 г. Комитетът на постоянните представители (КОРЕПЕР) потвърди  компромисните текстове, съгласувани с Европейския парламент относно ревизията на правната рамка на защитата на данните в ЕС. Споразумението е било постигнато между Съвета, Парламента и Комисията на 15 декември 2015 г. Това споразумение е в съответствие с искането на Европейския съвет   преговорите по реформата на защитата на данните да бъдат приключени до края на годината.

Според днешни изявления, ревизията на рамката не само укрепва правата на гражданите, но и адаптира правилата   за бизнеса, като в същото време се намалява административната тежест.

Ревизията на правната рамка е законодателен пакет, предложен от Комисията през 2012 г. с цел да се актуализират и модернизират правилата за защита на данните. То се отнася до две законодателни акта: регламент (на мястото на Директива 95/46 / ЕО) и директива  за защита на данните в областта на правоприлагането (предназначена да замени рамковото решение за защита на данните от 2008 г.).

Защитата на лицата във връзка с обработването на личните им данни е основно право, предвидено в Хартата на основните права на Европейския съюз (член 8).

След окончателните правно-технически редакции проектите ще бъдат внесени за приемане.

Прессъобщението на Съвета от днес

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s