ЗИД на ЗРТ: отново за предаванията на друг език

На сайта на парламента има пореден законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията с вносители Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Слави Бинев, Емил Димитров и др. – общо 14  народни представители от ПГ Патриотичен фронт.

Иска се заличаване на следната разпоредба от ЗРТ:

(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Програмите или отделни предавания могат да бъдат и на друг език, когато:
1. се разпространяват с образователна цел;
2. са предназначени за български граждани, за които българският език не е майчин;
3. са предназначени за слушатели или зрители от чужбина;
4. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) се предават чуждестранни радио- и телевизионни програми.

И, в допълнение, от разпоредбата, според която БНТ и БНР създават предавания, за които българският език не е майчин, включително и на техния език – се предлага отпадане на последната част.

Така въпросът за езика се поддържа в дневния ред. Продължава натискът върху обществените медии.  От 18-те члена на парламентарната група на ПФ законопроектът е подписан от 14, между които не е Полина Карастоянова, председател на медийната комисия в НС.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s