Електронно управление: пътна карта до 2020

След изготвянето на Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г.

и на базата на анализ в четири области –

  • правна рамка,
  • стратегически документи,
  • реализирана архитектура на електронното управление,
  • проекти

е подготвена Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2015 – 2020 г.

Открита е обществена консултация от 10 до 24 февруари 2016 г.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s