Блокирането на рекламите: ефекти

Доставчиците на съдържание разчитат на приходи от реклама като основен източник на финансиране, това е валидно за класическите медии, например търговската телевизия.
Същевременно свидетели сме на възхода на блокирането на рекламите   и наличие на пазара на все нови и нови технически средства.

Анализатори сочат, че това е една от водещите тенденции за 2016 г.

Какви са ефектите от блокирането на рекламите е нов и важен проблем. И отговорът съвсем не е еднозначен, нито прост. Различни ефекти има за телевизиите, за потребителите, за аудиовизуалните производители, за телекомите. Предстои каскада промени в бизнес моделите и блокирането на рекламите може да се окаже съществен фактор за тези промени. Има смисъл да се разсъждава – защото в момента правото работи в система от принципи (разграничаване на основно от търговско слово), които вероятно ще ерозират. Идва време за нови баланси.

Потребителите се радват, че могат да избегнат досадните реклами, но трябва да си дадат сметка, че може да се наложи да плащат за съдържание, което сега получават безплатно (или най-много – на цената на личните си данни, за онлайн таргетираната реклама). Вече има примери. Bild в Германия има 10 милиона уникални посетители за октомври 2015, от които 25 % блокират рекламата. След като са предупредени, че алтернативата им е да блокират или да плащат 3 евро месечно, броят на блокиращите пада до едноцифрен процент. Forbes и Condé Nast  също използват подобни тактики.

Ако блокират рекламата, потребителите имат и друг проблем – ще трябва да намират нови начини да решават информационните си потребности, това вероятно ще се окаже  добре за търсачките.

Телевизиите може да се наложи да променят бизнес модела си, ако е базиран изцяло на реклама. Възможно е това да промени и отношенията им с телекомите. А телекомуникационните компании, които трябва да правят инвестиции в изграждане на следващото поколение инфраструктура, са изправени пред свиване на някои източници на приходи, както в резултат на конкуренцията, така и от новите регулации в ЕС, което се очаква да насърчи тенденция към сливане.

На 21 септември 2015 г. най-продаваното приложение в App Store на Apple беше Crystal, програма за блокиране на реклама. Purify Blocker, съперник на Crystal, е No. 4. Но след това Apple свали приложението от App Store, обявената причина беше опасение за сигурността и неприкосновеността на личния живот. Мнозина казаха, че върху компанията е оказан натиск. Вижда се, решенията за пускане на пазара на приложения за блокиране не са лесни.

Важно е какво мотивира хората да блокират реклами. Според проучвания в САЩ основна причина   (за 69%) е прекъсването на основното съдържание с реклами, а 66% от потребителите блокират реклами онлайн, за да се подобри ефективността на сайта. За 50% е важно да не се злоупотребява с личните им данни, за да се таргетира рекламата.

Познаването на причините може да има и положителен ефект за развитието на технологиите. Например Google обяви инициатива, наречена проект Accelerated Mobile Pages (AMP). Проектът има за цел да ускори зареждането на мобилни уеб страници – така че рекламите да останат, но страниците да се зареждат бързо. Така се реагира на опасността сайтовете да губят посетители, когато дадена уеб страница отнема твърде много време да се зареди, хората се отказват да я четат изобщо.

Доставчици на мобилни услуги в Обединеното кралство и Италия с големи пазарни дялове предоставят възможност за блокиране на рекламата, “за да намерят с рекламодателите възможности за по.полезна и по-интересна   реклама за потребителите.”

От друга страна, на всяко действие има противодействие. Ако има програми за прескачане и пропускане на реклама, развиват се нови форми и техники на търговско слово, които сливат реклама и редакционно съдържание  – така че рекламите  не могат да се отделят, за да се прескочат или блокират. Такъв е случаят с продуктовото позициониране в телевизията. Такъв е случаят и с In-stream рекламите на YouTube. Такъв е случаят с разпространението на т.нар. native advertising и адверториалите.

Но това ли искаме? Неотделимо търговско съдържание в основното редакционно съдържание? Повишена опасност от представяне на промоция като журналистика? Кои форми и техники ще бъдат разрешени от правото? Ще бъде ли достатъчно защитен потребителят? Предстои да видим реакцията на законодателите.

Ще се промени и цената на рекламата. Освен другото – и в зависимост от това може ли да се избегне. Защото не винаги рекламата онлайн може да бъде блокирана.

Ще има нови споразумения с аудиторията и има вероятност да се увеличи важността на абонамента и техниките за възпитаване и задържане на лоялна аудитория.

И да – новите средства за блокиране и масовото им прилагане са поредното доказателство за връзката на правото с технологиите. Ще трябва да се реагира смислено, да не се пречи на иновациите и да може най-пълно да се използват прекрасните възможности на информационните технологии, без съществено да се повиши рискът за защитата на потребителите, информационната функция на медиите, медийния плурализъм.

Текат обсъждания трябва ли блокирането на реклама да бъде законно. Засега има изгубени дела на доставчици на съдържание срещу производители на блокиращи програми, но опитите за съпротива по съдебен ред продължават.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s