Краят на юристите

9780198713395_140Интересна дискусия за юридическата професия се води по повод новата книга на Ричард Съскинд  Бъдещето на професиите, написана в съавторство с неговия син Даниел. Поредната публикация е със заглавие Краят на юристите. Точка. –  с препратка към една от предходните му книги Краят на юристите? (2008).

Какво е бъдещето на юридическата професия – “все пак правото не съществува, за да има работа за юристите” – и технологиите все повече освобождават хората от рутинни дейности. Идва ли време без работа, има ли основание технологичната тревожност и защо се появяват заглавия като Американците повече се тревожат от роботите, отколкото от смъртта.

У нас по времето на социализма правото е било  обявено за професия без бъдеще и приемът в университета е бил ограничен, след това – обратно – правото започва да се изучава в множество университети. Напоследък има опити за прогнозиране на потребностите от работна сила  и се изготвят оценки за развитието на пазара на труда в България в средносрочен период (2014-2018 г.) и дългосрочен период (2019-2028 г.). А ето и констатациите на работната група към Министерството на правосъдието   за образованието по специалност Право (2015).

Интервю с Ричард Съскинд

Повече от abajournal.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s